Røe Isaksen sier vikarer ikke kan settes ned i lønn

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at de endrede kompetansekravene ikke kan brukes til å gå utenom fastsatte lønnsavtaler. – Kommunen må som skoleeier og arbeidsgiver sørge for at arbeidslivets spilleregler oppfylles, sier Røe Isaksen.

Publisert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har uttalt at ingen lærere skal gå ned i lønn på bakgrunn av de nye kompetansekravene. Men Trondheim kommune har likevel innført en slik praksis våren 2015.

 

– Kan ikke gå utenom lønnsavtaler

Vikar Tonje Saanum ble satt ned i lønn selv om hun har fem års universitetsutdanning inkludert praktisk-pedagogisk utdanning.

– Hva er din kommentar til det, Torbjørn Røe Isaksen?

– Jeg merker meg at Trondheim kommune understreker at dette ikke har noe med innføringen av de nye kompetansekravene å gjøre. Jeg kan ikke kommentere denne enkeltsaken nærmere, da jeg ikke kjenner alle detaljene. Men mer generelt er det slik at ingen av partene kan bruke de endrede kompetansekravene til å gå utenom fastsatte lønnsavtaler. Det er heller ingenting som tilsier at KS eller Utdanningsforbundet er usikre på dette, svarer Isaksen.

– Nyutdannet adjunkt Tonje Saanum opplevde at Trondheim kommune lønnet henne som «lærer uten godkjent utdanning» i flere undervisningstimer, selv om hun har fem års universitetsutdanning inkludert PPU. Hva er ditt budskap til henne?

– Slik jeg sa kan jeg ikke kommentere denne enkeltsaken, da jeg ikke kjenner alle detaljene.

 

KS og Utdanningsforbundet er enige

– Hvordan skal kommunene få tak i nok kvalifiserte vikarer framover med slike lønnsbetingelser?

– Lønn for både fast ansatte og vikarer er noe som fastsettes i forhandlinger mellom partene. Saken om Tonje Saanum viser at personer med høy formell kompetanse er attraktive som lærere, og slik bør det være, sier kunnskapsministeren.

– Både KS og Utdanningsforbundet mener det er tariffstridig å lønne lærere ut fra kompetanse i enkeltfag. Er du enig i det?

– Ja, slik jeg sa kan ingen av partene bruke de endrede kompetansekravene til å gå utenom fastsatte lønnsavtaler. Kommunen må som skoleeier og arbeidsgiver sørge for at arbeidslivets spilleregler om ryddighet og forutsigbarhet oppfylles, understreker Isaksen. 

Powered by Labrador CMS