Rådet har som oppgave å være et rådgivende organ i etiske spørsmål, og skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Foto: Paal Svendsen
Rådet har som oppgave å være et rådgivende organ i etiske spørsmål, og skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Foto: Paal Svendsen

Disse skal sitte i lærernes første etiske råd

En filosof, lærere, leder i en barnehage og en psykiater er blant dem som skal vurdere etikken i skole og barnehage.

Publisert

 

– Vi mener at opprettelsen av et etisk råd for lærerprofesjonen er et viktig bidrag til å styrke forståelsen av læreryrket og synliggjøre hvilke etiske problemstillinger vi står overfor, både i offentligheten og hos profesjonen selv, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, i en pressemelding.

Etisk råd har fem representanter fra lærerprofesjonen og fire med andre bakgrunner. 
Sentralstyret i Utdanningsforbundet har oppnevnt disse medlemmene:

  • Hilde Afdal, førsteamanuensis ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold
  • Marius Andersen, lærer ved Haukerød skole, Sandefjord, Vestfold
  • Sine Charlotte Gade, lektor ved Firda vidaregåande skule, Sogn og Fjordane
  • Caroline Brandt, pedagogisk leder i Heia barnehage, Nesodden, Akershus
  • Alexander Meyer, lærer ved Rogne skole, Oppland
  • Einar Øverenget, filosof, eier og driver av Activa humanistiske akademi
  • Birte Simonsen, dekan ved avdeling for lærerutdanning ved Universitetet i Agder, leder av Nasjonalt råd for lærerutdanning 2013–2016
  • Anne Kristine Bergem, psykiater, rådgiver og formidler innen psykisk helse, leder av Norsk psykiatrisk forening
  • Tom Are Trippestad, professor ved pedagogikkseksjonen og tidligere leder for Senter for utdanningsforskning ved Høgskolen i Bergen

 

Fremme profesjonsetisk plattform

Utdanningsforbundets sentralstyre fikk inn 89 forslag til kandidater.

– Vi mener de vi har valgt ut har den kompetansen og ikke minst interessen for lærerprofesjonens etiske praksis vi er ute etter. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet framover, sier Handal.

Rådet har som oppgave å være et rådgivende organ i etiske spørsmål, og skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. I 2015 vedtok Utdanningsforbundets landsmøte at rådet skulle opprettes.

Powered by Labrador CMS