Skoleeier tilbakefører millioner til Westerdals

Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er utbetalt ulovlig utbytte.

«Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i mediene av at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT.

Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler», heter det i en  pressemelding mandag morgen.

Sletter gjeld og tilbakefører penger

Rent praktisk innebærer det at Anthon B Nilsen Utdanning AS har besluttet at Anthon B Nilsen Skoledrift AS, selskapet som eier skolene i Anthon B Nilsen, tilbakefører 20 millioner kroner som ble overført fra NITH til Anthon B Nilsen Skoledrift AS ved kjøp av høyskolene NISS og Westerdals. Det innebærer også at gjelden på 85 millioner kroner som Westerdals Oslo ACT har til eierselskapet, slettes.

Selskapet understreker at det som nå gjøres, ikke innebærer ikke en tilbakebetaling av kapital fra eierne i Anthon B Nilsen AS, verken fra Peder eller Nicolai Løvenskiold eller Holsts allmennyttige legat –  «da eierne aldri har tatt ut midler fra denne transaksjonen til seg selv eller til egne formål».

Midlene har hele tiden ligget i Anthon B Nilsens skolevirksomhet, ifølge skoleselskapet.

– God løsning

Rektor Bjørn Jarle Hansen ved  Westerdals er glad for avgjørelsen fra privatskoleeieren.

– Dette er en god løsning for Westerdals Oslo ACT og for våre studenter, som er vår hovedprioritet. Nå får vi fortsatt mulighet til å fortsette sammenslåingen av de tre høyskolene (NISS, Westerdals og NITH), samtidig som vi styrker Westerdals Oslo ACTs langsiktige økonomi betraktelig, sier rektoren.

Det var  Dagens Næringsliv som forrige helg skrev om den omstridte transaksjonen på drøyt 100 millioner kroner. Flere topper i Kunnskapsdepartementet var fredag i et møte med Økokrim om saken.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varslet i forrige uke at han ville ha alle fakta på bordet i saken og varslet en mulig tilsynssak.

Følger opp

Til NRK mandag morgen sier Isaksen at han tror tilbakeføringen er en klok beslutning.

– Basert på det som har vært den siste uken, så er det helt sikkert en klok beslutning. Det påvirker ikke direkte hvordan departementet følger opp dette. På vanlig måte følger vi opp i ettertid når vi får inn alle papirene fra skolene. Vi kommer til å fortsette å stille spørsmålene vi mener er viktige for å se på transaksjonen som er gjort, sier kunnskapsministeren.

– Regelverket for de private høyskolene er for dårlig, det har vi jobbet med lenge før denne saken kom, og det er heller ikke åpenbart at kontrollmyndigheten er god nok, sier Isaksen. (©NTB)

Powered by Labrador CMS