Kommunalt eid videregående skole starter til høsten

Båtsfjord private kommunale videregående skole har fått nok søkere til å starte undervisning til høsten. Skolen er en privat skole, men med Båtsfjord kommune som største andelseier.

Publisert

Rådmann i Båtsfjord, Terje Jacobsen, sier til Utdanning at skolen har fått nok elever til at det er forsvarlig å starte opp en førsteklasse for studiespesialisering til høsten. Men han legger ikke skjul på at elevtallet er så lavt at det bare så vidt berger seg over grensa til det som er forsvarlig.

– Så vi må følge godt med på utviklinga av skolen, understreker han.

Øyvind Hauken er tilsatt som rektor. Han har vært sentral i arbeidet med å etablere skolen.

Bakgrunnen for at kommunen og næringslivet i Båtsfjord har gått sammen om å etablere en privat videregående skole, er at Finnmark fylkeskommune ville redusere det Skype-baserte tilbudet i videregående opplæring som Båtsfjord har hatt. Sjøl om energien har vært stor, har det hele tida vært knytta spenning til om planen med skolestart høsten 2015 ville bli gjennomført.

Båtsfjord hadde Norges eneste kommunale videregående skole fra 2003 til 2009, som en forsøksordning. Den var et flaggskip for daværende utdanningsminister Kristin Clemet (H), som i sin tid åpna skolen. Da de rødgrønne overtok regjeringsmakta, fikk Finnmark fylkeskommune stoppa forsøket. Under Høyres landsmøte nå nylig blei politikken for kommunale videregående skoler gjenopptatt.

 

Powered by Labrador CMS