37 søknader om å starte friskole

34 grunnskoler og tre videregående skoler ønsker å starte friskole fra høsten 2018.

– I år ønsker hver tredje søker å starte opp friskoler med særskilt profil, som blant annet realfag, idrett og friluftsliv, sier avdelingsdirektør Einar Simonsen Plahter i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Den nye friskoleloven som kom i 2015, åpnet for at friskoler kan få godkjenning når de ønsker å rette spesiell faglig oppmerksomhet mot et fagområde.

Resten av søkerne ønsker blant annet å starte friskole på grunnlag av anerkjent pedagogikk og livssyn. Det er totalt fire flere søknader i år sammenlignet med i fjor.

Skolene vil få svar på søknadene innen 1. februar 2018, og vil kunne starte opp tidligst høsten 2018.


21 godkjente friskoler
Det er 18 friskoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017 av de 34 som søkte i fjor. Godt over halvparten av skolene er idrettsskoler. I tillegg har tre av skolene som fikk avslag våren 2016, fått omgjort avslagene sine. Sammenlignet med i fjor er det omtrent like mange friskoler som har fått godkjenning.

 

Powered by Labrador CMS