Privatskoler misbrukte statstilskuddet

To private skoler må betale tilbake flere hundre tusen kroner fordi de ikke brukte statstilskuddet de fikk til elevens beste.

Utdanningsdirektoratet avdekket i fjor to private skoler som ikke har ikke brukte statstilskuddet de fikk til elevens beste. Skolene må betale tilbake henholdsvis 235.000 kroner og 406.000 kroner.

- Ulovlig inntaksgebyr, for høye skolepenger, utlån av statstilskudd og manglende styrevedtak av skolepengesatsen er andre områder hvor skolene må bli bedre, skriver Utdanningsdirektoratet i oppsummeringen.

Dette kommer fram i direktoratets oppsummering av tilsyn ved private skoler i 2014. 25 prosent av de private skolene fikk tilsyn. Ved fem av skolene så tilsynet særlig på om skolenes bruk av statstilskuddet og foreldrebetaling.

Loven gir ikke privatskoler rett til å ta ut overskudd. Overskudd og skolepenger skal brukes slik at det kommer elevene til gode, men direktoratet har altså funnet at det ikke alltid skjer.

Tre av de fem skolene dreiv også med annen virksomhet enn skoledrift. Dette øker risikoen for at offentlige midler går til annet enn skoletilbudet, og at skolens oppmerksomhet tas vekk fra det å drive skolevirksomhet, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS