Eli Sævareid er daglig leder av Trygge Barnehager AS. Foto: Harald Nordvik / Scanpix

Regjeringen vil ha gransking av Fus-barnehagene

Kunnskapsdepartementet har bedt to fylkesmannsembeter om å se nærmere på flere forhold ved økonomien til Trygge Barnehager AS, som står bak Fus-barnehagene.

Publisert

Fus-barnehagene fikk ifølge Aftenposten 1,8 milliarder kroner i offentlig støtte i 2016.

Det er i dag om lag 200 Fus-barnehager. Ifølge nettsidene sine har Trygge Barnehager etablert mer enn 450 barnehager siden 1987.

I går skrev Utdanning om at Kunnskapsdepartementet vil ha gransking av enkelte navngitte barnehager i sju fylker.

 

Tatt ut 1 mrd. av selskapet

I brev til Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver departementet at Trygge barnehager AS har en lite transparent konsernstruktur om omfattende bruk av fisjoner, fusjoner og flytting og bytting av juridiske enheter i holdingstrukturen. Dessuten blir det peikt på at konsernet ikke har ført opp honorarer for regnskapstjenester som en transaksjon med nærstående, trass i at barnehagens registrerte regnskapsfører inngår i samme konsern.

På denne bakgrunn ber departementet de to fylkesmannsembetene om å foreta en sjølstendig vurdering av om det er grunnlag for nærmere undersøkelser og eventuelle tilsyn etter barnehageloven.

Aftenposten skreiv i vår at eierne av Trygge Barnehager i løpet av ti år har tatt ut nesten 1 milliard av Trygge Barnehager AS.

Ifølge Aftenposten har Fus-barnehagene i løpet av ti år hatt et samla resultat etter skatt på 685 millioner kroner. Entreprenørvirksomheten har i samme tidsrom bidratt med 190 millioner til Trygge barnehagers resultat. Dessuten har finansforvaltninga i Trygge Barnehager bidratt med 128 millioner etter skatt.

Det er fylkesmannsembetene i Rogaland og Oslo og Akershus som har fått oppfordringa fra departementet om å se nærmere på Trygge Barnehager AS. Men Trygge Barnehager AS har barnehager over det meste av landet.

 

Ønsker tilsyn velkommen

I brevet skriver departementet at de gir oppdraget til de to embetene fordi 20 prosent av barnehagene til Trygge Barnehager AS ligger i Rogaland, og at hovedkontoret ligger i Haugesund. 19 prosent av barnehagene ligger i Akershus. Departementet oppfordrer de to embetene om å ha dialog.

- Den er alt etablert, sier assisterende utdanningsdirektør i Rogaland Hallgeir Bø til Utdanning.

Bø sier at de ennå ikke har lagt strategien for hvordan de skal gripe saka an.

- Det er mange enkeltbarnehager og et stort konsern, sier Bø.

Bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet nå ber om disse undersøkelsen, er forhold som er kommet fram etter arbeidet med rapporten om markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager, som firmaet BDO har gjort. Det er forhold som er kommet fram i det arbeidet, men som verken BDO eller departementet har gått i dybden med, som er bakgrunnen for henvendelsen.

Både BDO-rapporten og oppfordringen til fylkesmennene om videre undersøkelser er ifølge departementet en del av arbeidet med å se på reguleringen av private barnehager.

Eli Sævareid er daglig leder av Trygge Barnehager AS, som hun eier sammen med sin mann. I en e-post til Utdanningsnytt skriver hun har hun ønsker et tilsyn velkommen.

- Det har vært skrevet spå mye feil om oss at det blir bare fint. Jeg er også interessert i å få vite hva som menes med påstander i dette brevet, skriver hun. Sævareid understreker at skulle et tilsyn finne feil, vil disse bli retta opp. Hun legger til at firmaet Deloitte i alle år har vært revisor for konsernet.

 

Powered by Labrador CMS