Oslo kommune krever at fire barnehager betaler tilbake til sammen to millioner kroner etter at det er ført tilsyn med private barnehager i kommunen. Byråd for oppvekst i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl er ikke overrasket over omfanget fordi hun sier det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere. Arkivfoto: Utdanning
Oslo kommune krever at fire barnehager betaler tilbake til sammen to millioner kroner etter at det er ført tilsyn med private barnehager i kommunen. Byråd for oppvekst i Oslo kommune Tone Tellevik Dahl er ikke overrasket over omfanget fordi hun sier det ikke er blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere. Arkivfoto: Utdanning

Oslo kommune krever at fire barnehager betaler tilbake to millioner kroner

Oslo kommune har startet tilsyn med økonomien i private barnehager. Av de seks barnehagene som er ferdig gjennomgått, krever de at fire må betale tilbake tilskudd.

Publisert

 

To av barnehagene har påklaget kravet til Fylkesmannen. Klagene er ikke ferdigbehandlet.

Byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl, (Ap) satte i gang granskningen av de private barnehagene.

Hvorfor bestemte dere dere for å begynne å se på økonomien i private barnehager?

– Vi ville sikre at folk kunne ha tillit til at pengene som blir overført til barnehagene, blir brukt til å drive gode barnehager. Det forrige byrådet hadde en uttalt praksis på at de ikke skulle bruke tid på å se de private aktørene i kortene. Høyre og Fremskrittspartiet mente det ikke var nødvendig og en utidig innblanding i de privates drivernes virksomhet. Den rødgrønne regjeringen innførte krav om at kommunen skal drive tilsyn og sikre at pengene går til det det er ment å gå til, sier Tellevik Dahl til Utdanning.

 

Tidkrevende

Krevde det personer med ekstra kompetanse for at dere skulle klare å gjennomføre tilsyn med økonomien i barnehagene?

– Vi har en dyktig stab, både på økonomi og juridiske spørsmål. Det er i utgangspunktet de enkelte bydelene som skal drive tilsyn, men her så vi at vi måtte ta det opp et hakk og tråkke opp løypa sånn at vi kan overføre kunnskapen som er nødvendig til de enkelte bydelene, sier Tellevik Dahl.

Oslo har i hovedsak sett på vilkåret i barnehageloven om at barnehagen ikke kan ha vesentlige lavere personalkostnad per heltidsplass enn i tilsvarende kommunale barnehager.

Men i ett av vedtakene har dere også sett på overprising av leiekostnadene. Kommer flere forhold i barnehagenes regnskap til å bli gransket?

– I utgangspunktet kommer vi til å granske forhold der vi mistenker at loven brytes.

 

Ikke overrasket

I første omgang gransket Oslo til sammen ti barnehager. Regnskapene til fire er fortsatt under granskning, mens seks er ferdigbehandlet.

Fire av seks kontrollerte barnehager må betale tilbake penger. Er dere overrasket over omfanget?

– Nei, egentlig ikke. Det har ikke blitt drevet tilsyn på dette nivået tidligere. Derved har ikke driverne hatt noen grunn til å frykte at noen kom til å se på regnskapene deres. Vi hadde en siling i forkant, før vi konsentrerte oss om enkelte barnehager. De aller fleste som driver barnehage, er seriøse, men dersom folk skal ha tillit til både kommunene og barnehagene, er det avgjørende at det føres tilsyn med økonomien.

 

Skal granske kjedene

Kommer dere til å gå igjennom alle de 400 private barnehagene i Oslo og se på regnskapene?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Vi kommer til å se på regnskapene til alle barnehagene og så vurdere hvilke vi fører tilsyn med. Det er om å gjøre å bruke ressursene våre godt. Dette er tidkrevende arbeid.

Er det aktuelt å gå igjennom flere år enn 2014 i enkelte tilfeller?

– Ja, vi vil se på nyere regnskap når de blir klare, og i enkelttilfeller kan det være aktuelt å gå lenger tilbake i tid.

Utdanning har gått gjennom regnskapene til samtlige barnehager registrert som AS i hele Norge tre år tilbake i tid, og funnet at flere eiere har flere selskaper registrert på seg. På den måten har vi kartlagt eierstrukturene så langt det har latt seg gjøre.

Dere skal begynne å se på kjeder også, vil da hele eierstrukturene bli gjennomgått?

– Det håper jeg at vi får til. Om mulig vil vi kartlegge eierstrukturer der det er aktuelt.

– Dere har blitt kontakt av andre kommuner som trenger bistand for å kunne føre et slikt tilsyn. Har dere kapasitet til å bistå andre kommuner?

– Ja, vi fikk kjapt telefoner fra andre kommuner da det ble kjent at vi hadde satt i gang dette arbeidet. Vi bistår gjerne med råd og veiledning på hvordan andre kommuner kan gå frem, sier Tellevik Dahl.

 

 

 

Powered by Labrador CMS