2000 private barnehager hadde samlet overskudd på 1,1 milliarder kroner

Samtidig gikk rundt 900 private barnehager med over en halv milliard i underskudd i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er 2863 private barnehager i Norge. Rundt 2000 av dem gikk med overskudd i 2020, mens snaut 900 gikk i underskudd.

Utbytter i enkeltpersonforetak

Av overskuddet på rundt 1,1 milliarder kroner er 10 prosent registrert som utbytte til eierne av SSB, mens 79 prosent gikk tilbake til egenkapitalen.

I all hovedsak er imidlertid utbyttene gitt i enkeltpersonforetak. 94 millioner kroner av totalt 116 millioner kroner var utbytter i slike foretak.

Det innebærer at disse utbyttene i all hovedsak er lønn til eiere av enkeltpersonforetak som jobber i sin egen barnehage. Det er gjerne familiebarnehager eller små enkeltstående barnehager som drives som enkeltpersonforetak.

Kun 16,6 millioner kroner ble tatt ut som utbytte i barnehager drevet som aksjeselskap eller konsern.

En annen måte å hente ut penger fra et barnehageselskap er konsernbidrag, hvor et overskudd overføres fra barnehageselskapet til et annet selskap i konsernet. Tallene viser at det i 2020 ble overført rundt 98 millioner kroner i konsernbidrag, og dette ble i all hovedsak gjort i barnehager drevet som aksjeselskap eller konsern. Det er en kraftig nedgang fra 2019, da 220 millioner kroner ble overført i konsernbidrag.

9 av 10 kroner er tilskudd

Hele 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd.

I Oslo og Agder er andelen oppe i henholdsvis 91 og 92 prosent, mens den i Rogaland og Vestland er nede i 85 prosent.

Powered by Labrador CMS