– Jeg tror de aller fleste er enige i at det er en riktig prioritering å løfte fram bærekraftig utvikling, sier  Christian Tynning Bjørnø (Ap). Arkivfoto: Utdanning
– Jeg tror de aller fleste er enige i at det er en riktig prioritering å løfte fram bærekraftig utvikling, sier Christian Tynning Bjørnø (Ap). Arkivfoto: Utdanning

Enighet i KUF-komiteen om å vektlegge bærekraftig utvikling i skolen

KUF-komiteen foreslår at «Klima, miljø og bærekraftig utvikling» skal være ett av de tverrfaglige temaene i framtidas læreplan. I morgen skal Stortinget si sin mening om saken.

Stortingsmelding 28 «Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet», skal behandles i Stortinget i morgen. Blant forslagene de folkevalgte skal ta stilling til, er om opplæringen i framtidas skole skal funderes på tre tverrfaglige temaer, nemlig «Demokrati, medborgerskap og et mangfoldig samfunn», «Klima, miljø og bærekraftig utvikling» og «Folkehelse og livsmestring».

KUF-komiteen har avgitt sin innstilling i saken, og ifølge saksordfører Christian Tynning Bjørnø (Ap) er det stor enighet og oppslutning rundt de tverrfaglige temaene. Bjørnø mener alle de tre temaene er aktuelle, både i dagens situasjon og i et framtidsperspektiv.

– Ikke minst dette med bærekraftig utvikling, klima, miljø, verdiskaping – og da spesielt bærekraftig verdiskaping, hvordan vi forvalter jordas ressurser på best måte.

– Hva forventer du av debatt rundt temaet om bærekraftig utvikling under stortingsbehandlingen i morgen?

– Jeg tror de aller fleste er enige i at det er en riktig prioritering å løfte det fram. Men jeg tror at mange kommer til å være opptatt av å snakke om det, nettopp fordi det er samfunnsrelevant og et viktig tema. Det er viktig at skolen tar det på alvor, sier Bjørnø.

Han presiserer at det er viktig at de tverrfaglige temaene konkretiseres i læreplanen.

– Vi må sørge for at det virkelig blir fokus på det, og da er det læreplanmålene som må konkretiseres. Det blir i neste runde, når meldingen er ferdigbehandlet i Stortinget og det blir nedsatt læreplangrupper som skal jobbe videre med det.

 

Powered by Labrador CMS