– Kort sagt vil dagens ordning bli gradvis dårligere for de yngre generasjonene. Unge vil måtte jobbe mye lenger for å få samme pensjon som i dag. Det gir den enkelte økte valgmuligheter, samtidig som det oppfordrer til å stå lenger i arbeid, sier statssekretør Christl Kvam. Her er hun sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med at Kvam ble utnevnt til til ny fylkesmann i Oppland i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
– Kort sagt vil dagens ordning bli gradvis dårligere for de yngre generasjonene. Unge vil måtte jobbe mye lenger for å få samme pensjon som i dag. Det gir den enkelte økte valgmuligheter, samtidig som det oppfordrer til å stå lenger i arbeid, sier statssekretør Christl Kvam. Her er hun sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med at Kvam ble utnevnt til til ny fylkesmann i Oppland i 2014. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Oppfordrer folk til å stå lengre i arbeid

– Folk må jobbe lenger for å få samme pensjon som i dag, sier statssekretær Christl Kvam (H). Regjeringa mener den har strukket seg langt i forslaget til ny pensjonsavtale.

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet er ikke bekymret over at «Forsvar offentlig pensjon» oppfordrer til å stemme nei til forslaget.

– Pensjon er et viktig tema som jeg er glad det er debatt rundt. Men som vi sa da vi presenterte enigheten, mener jeg regjeringen og partene har fått til en god pensjonsavtale, sier statssekretær Christl Kvam.

 

 

Lever lenger – jobbe lenger

Hun mener det nye forslaget sikrer at offentlig ansatte fortsatt vil ha et godt samlet pensjonsnivå. Hun mener arbeidsgiversiden har strukket seg langt og kommet partene i møte på mange punkter selv om man må jobbe lenger i framtida.

– Kort sagt vil dagens ordning bli gradvis dårligere for de yngre generasjonene. Unge vil måtte jobbe mye lenger for å få samme pensjon som i dag. Det gir den enkelte økte valgmuligheter, samtidig som det oppfordrer til å stå lenger i arbeid, sier Kvam.

Kvam mener det ikke er noen vei utenom et lengre arbeidsliv.

– Når vi lever lenger, må vi jobbe lenger. Den som velger å utsette pensjoneringen skal belønnes med økt årlig pensjon gjennom hele pensjonisttilværelsen. Omvendt vil det fortsatt være mulig å gå av ved fylte 62 år, men da med en lavere årlig pensjon, sier Kvam.

 

Langt arbeidsliv

– Vil regjeringen jobbe med tiltak som gjør at man kan stå lengre i jobb?

– Absolutt. Regjeringen ønsker et arbeidsliv hvor ingen går ut på dato og vi må jobbe kontinuerlig for en god seniorpolitikk der alle får brukt evnene sine lengst mulig. Det må arbeidsgiverne forholde seg til og tilrettelegge for. I den nye avtalen har vi også blitt enige om en egen studiepermisjonsordning for dem som trenger det, sier Kvam.

 

  

Powered by Labrador CMS