Skoledagen er for teoretisk for de minste elevene, mener et stort flertall av de spurte lærerne i en ny undersøkelse. Ill. foto: Erik M. Sundt
Skoledagen er for teoretisk for de minste elevene, mener et stort flertall av de spurte lærerne i en ny undersøkelse. Ill. foto: Erik M. Sundt

Lærerundersøkelse: – Skoledagen for de minste er for teoretisk

Åtte av ti lærere mener skoledagen er for teoretisk for førsteklassinger, viser ny undersøkelse. – Det tas ikke nok hensyn til seksåringene, sier skoleforsker.

42 prosent av lærerne er «helt enig» i at førsteklassingenes skoledag er for teoretisk, mens 42 prosent erklærer seg «delvis enig», viser undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse, skriver VG.

– Den skolen vi har nå, tar ikke nok hensyn til hvem seksåringen faktisk er og til barnas behov for bevegelse og variasjon. Mange skoler har nå økter på 90 minutter i førsteklasse der elevene sitter mye stille ved pulten, påpeker de to skoleforskerne Eva Michaelsen og Kirsten Palm ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Oslo Met.

Halvparten av lærerne i undersøkelsen etterlyser mer lek i løpet av skoledagen.

– Det bør settes av mer tid til uteaktiviteter. Skolen bør også legge vekt på å skape et fysisk miljø inne i klasserommet som stimulerer til utforskende læring og gir gode muligheter for sosialt samspill, lek og trivsel for de yngste elevene, sier Palm.

Flere enn åtte av ti lærere mener at virkeligheten ikke stemmer med seksårsreformens formulering om at man skal legge vekt på læring gjennom lek og aldersblandede aktiviteter. Ifølge lærerne er målsettingen om at det nye småskoletrinnet skal være preget av tradisjonene fra både barnehagen og skolen, ikke fulgt opp.

(©NTB)

 Utdanning skrev i 2012 om uviljen til å forske på seksåringene

Powered by Labrador CMS