– Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen, sier statsminister Erna Solberg i spriket mellom fylkene i skolebidragsindikatoren. Foto: Paal Svendsen
– Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen, sier statsminister Erna Solberg i spriket mellom fylkene i skolebidragsindikatoren. Foto: Paal Svendsen

Skolebidragsindikatoren: Skolene i Finnmark er dårligst på å gi elevene læring

Store sprik skiller skolene i Norge og deres bidrag til barnas læring. I Finnmark ligger nesten halvparten av skolene under landssnittet på de yngste trinnene.

Regjeringen går straks i gang for finne ut hva dette skyldes. Det er den såkalte skolebidragsindikatoren for grunnskolen som avslører forskjellene.

– Elevens bakgrunn i form av foreldrenes utdanning og inntekt skal ikke avgjøre hvor godt de lykkes på skolen. Det er skolens ansvar å sørge for at det er elevens innsats, engasjement og talent som avgjør. Disse tallene bekrefter at det er forskjeller på hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine. Nå må lokalpolitikerne bruke det vi lærer om skolen til å gjøre skolen bedre, sier statsminister Erna Solberg (H).

Målet med skolebidragsindikatoren har vært å gi skolene et nyttig verktøy som kan brukes i arbeidet med å øke læringsutbyttet og å få flere til å fullføre videregående opplæring.

Oslo best

Det indikatoren viser, er hvor mye hver enkelt skole bidrar til elevenes resultater. Tallene er justert for foreldrenes utdanning, inntekt og innvandrerbakgrunn og elevens tidligere resultater. Elevenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning, engelsk og eksamensresultatet på 10. trinn brukes i vurderingen.

Årets resultater for ungdomstrinnet viser at over en tredel (32 prosent) av skolene i Finnmark er under landssnittet, mens det i Telemark kun er 8 prosent av skolene som er under landssnittet.

Kontrasten blir stor til det eldste trinnet i barneskolen (5.-7.). Her ligger 38 prosent av skolene i Telemark under landssnittet. Oslo ligger best an, med 10 prosent av skolene under snittet. Finnmark kommer på en 8. plass for dette trinnet med 20 prosent av skolene under snittet.

De alvorligste tallene for Finnmark viser seg for det yngste trinnet (1.-4.). 46 prosent av skolene i fylket scorer under landssnittet. I Oslo som kommer best ut, er det bare 4 prosent av skolene som ligger under snittet for de yngste elevene.

Berkley-forskeren Tina Trujillo advarer mot lettvinte løsninger når man prøver å finne skolens eller lærerens bidrag til elevenes læring.

Regjeringen undersøker

– Vi har fått viktig kunnskap om hvordan skolene bidrar. Men vi vet for lite om hva som kjennetegner de skolene som bidrar mest til elevenes læring, og hva de som bidrar minst mangler. Jeg vil gi Utdanningsdirektoratet i oppdrag å skaffe mer kunnskap om dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

SSB anslo da skolebidragsindikatoren kom i 2017 at forskjellene kan tilsvare opp mot et år med læring i løpet av de tre årene på trinnet.

Utdanningsdirektoratet har laget skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Fordi man ikke har noen tidligere resultater å vise til på 1.–4. trinn, og dermed kun kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet mer usikkert. Den detaljerte oversikten viser også at det er store forskjeller innad i fylkene mellom kommunene og skolene.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS