Fylkesmannen har åpnet tilsyn med Grimstad kommune.
Fylkesmannen har åpnet tilsyn med Grimstad kommune.

Private barnehager i Grimstad klaget på kommunen – Fylkesmannen åpnet tilsyn

Grimstad kommune har slitt med sene utbetalinger av refusjoner og lang saksbehandling. Nå har Fylkesmannen åpnet tilsyn med kommunen.

Publisert

Det skriver barnehage.no.

– Kommunens sendrektighet kommer til uttrykk på flere områder. Vedtak om søknad om ekstra ressurs og spesialpedagogisk hjelp, har de to siste barnehageårene kommet veldig sent. Det siste året har medlemsbarnehagene også opplevd at refusjon av søskenmoderasjon, lønnsmidler og gradert foreldrebetaling kommer veldig sent, skriver advokat Hans-Are Nyheim i PBL, som representerer barnehagene, til barnehage.no.

Før jul ba Fylkesmannen Grimstad kommune om en redegjørelse.

I sitt svar innrømmer kommunen at de har hatt en periode med lang saksbehandlingstid for søknader om spesialpedagogisk hjelp, ekstra bemanning og refusjon av søskenmoderasjon, men at etterslepet er innhentet.

"Men per dato er vi ajour med søknader. Søknader blir behandlet i løpet av 1- 2 uker etter at de er kommet inn", heter det i redegjørelsen.

Men ettersom kommunen ikke sendte med vedtak om sats for kommunalt tilsyn, slik de var bedt om – den kom først den 21. februar, konkluderte Fylkesmannen med at informasjonen fra kommunen ikke var tilstrekkelig.

Nå er imidlertid tilsynet utsatt som følge av koronasituasjonen, opplyser Fylkesmannen i Agder til barnehage.no.

Powered by Labrador CMS