– Marte Gerhardsen har solid ledererfaring, nå får tiden vise om hun leverer. Jeg ønsker Marte Gerhardsen lykke til i jobben! Sier Rita Helgesen. Foto: Marianne Ruud
– Marte Gerhardsen har solid ledererfaring, nå får tiden vise om hun leverer. Jeg ønsker Marte Gerhardsen lykke til i jobben! Sier Rita Helgesen. Foto: Marianne Ruud

– Ny utdanningsdirektør i Oslo bør ha skolebakgrunn

Leder av Norsk Lektorlag Rita Helgesen mener det er en ulempe for Marte Gerhardsen at hun ikke har skolefaglig bakgrunn når hun skal begynne som utdanningsdirektør i Oslo.

Publisert

Marte Gerhardsen har takket ja til å begynne som utdanningsdirektør i Oslo 5. august. Hun skal lede Norges største etat med om lag 15.000 ansatte.

– Er du fornøyd med valget av ny utdanningsdirektør?

– Det er uheldig, og svært overraskende at byrådet velger en leder uten erfaring fra skolesektoren. Jeg håper det kun er faglige kriterier, og ikke politiske, som ligger til grunn for valget.

 – Hvilke forventninger har du til henne?

– Gerhardsen må sørge for at lektorer og lærere får det profesjonelle handlingsrommet de trenger for å gi god undervisning. Det er også viktig at hun tar vare på arbeidet hvor Oslo-skolen har løftet både skolesvake og skoleflinke elever bedre enn i resten av landet, samtidig som Oslo-elevene trives godt på skolen.

Leder av Utdanningsforbundet Oslo Aina Skjefstad Andersen støtter valget av Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør i Oslo. Leder av Skolenes Landsforbund Anne Finborud skulle gjerne sett at den nye utdanningsdirektøren hadde skolebakgrunn.

– Hvor viktig er det at man kjenner utdanningsfeltet godt for å lede utdanningsetaten i Oslo?

– Norsk Lektorlag mener skoleledere bør kjenne hverdagen i klasserommet. Det er klart det er en ulempe for Gerhardsen at hun ikke har skolefaglig eller pedagogisk bakgrunn. Hun har imidlertid solid ledererfaring for øvrig, nå får tiden vise om hun leverer. Jeg ønsker Marte Gerhardsen lykke til i jobben! Sier Rita Helgesen.