Ansatte i Utdanningsetaten i Oslo sier det er svak ytringskultur og mangel på åpenhet i etaten. – Det er viktig for meg med et godt ytringsklima, og vi vil nå se på hvilke konkrete tiltak vi bør gjennomføre, sier utdanningsdirektør Kari Andreassen. Foto: Privat
Ansatte i Utdanningsetaten i Oslo sier det er svak ytringskultur og mangel på åpenhet i etaten. – Det er viktig for meg med et godt ytringsklima, og vi vil nå se på hvilke konkrete tiltak vi bør gjennomføre, sier utdanningsdirektør Kari Andreassen. Foto: Privat

Kari Andreassen er klar til å endre arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten

Den nytilsatte direktøren i Utdanningsetaten i Oslo lover å prioritere et godt arbeidsmiljø, åpenhet og inkluderende ledelse. Hun vil også bedre ytringsklimaet og samarbeidet med byrådet.

I dag ble undersøkelsen som vurderer arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten lagt fram for de ansatte. Utdanning har spurt nytilsatt direktør Kari Andreassen om hvordan hun vil følge opp arbeidet med å få til nødvendige endringer. 

 

 Prioriterer et godt arbeidsmiljø

– Det står i rapporten at «Å utvikle den ønskede kulturen vil kreve adferdsendring hos både ledere og medarbeidere.» På hvilken måte har du tenkt å bidra til at det skjer en slik atferdsendring? 

– Ledelsen sammen med vernetjenesten og de tillitsvalgte må nå dykke ned i rapporten og komme med forslag til hvordan vi skal håndtere de ulike utfordringene rapporten viser. Vi har også god dialog i ledelsen om vår egen rolle i dette. Vi skal se på hvordan vi kan sikre åpenhet, samarbeid og inkluderende ledelse, sier Kari Andreassen.

– En del av de ansatte opplever at det er lite rom til å være kritisk eller faglig uenig med ledelsen. I intervjuene kom det fram påstander fra enkelte om at man da kan bli oversett, sanksjonert gjennom manglende uttelling i lønnsoppgjør eller fratatt arbeidsoppgaver. Hva sier det om arbeidsmiljøet? 

– Generelt vil jeg si at jeg prioriterer et godt arbeidsmiljø høyt, sier hun. 

 

 

Vil etterspørre gode ideer

– På bakgrunn av rapporten fra PwC, mener du at det er grunnlag for å si at toppledelsen i etaten har bedrevet fryktbasert ledelse? 

– Jeg har arbeidet i Utdanningsetaten i fem uker, og kan ikke uttale meg om hvordan det var før min tid. Men som jeg allerede har sagt, så prioriterer jeg et godt arbeidsmiljø høyt.

 – PwC ser et sterkt behov for å styrke tilliten mellom Utdanningsetaten og byrådsavdelingen. Hvordan har du tenkt å bidra til å styrke denne tilliten? 

– Jeg tenker dette er et spørsmål om god dialog og kommunikasjon om hvordan vi sammen, i hver våre roller, kan nå de politiske målene. Det tenker jeg vi skal få til.

– Hva er det første du vil gjøre for å bedre ytrings- og åpenhetskulturen i etaten?  

– Det er viktig for meg med et godt ytringsklima, og vi vil nå se på hvilke konkrete tiltak vi bør gjennomføre. I tillegg vil jeg gjennom egen lederadferd vise åpenhet og etterspørre gode ideer, samarbeid og involvering, sier den nytilsatte direktøren.

 

 

Powered by Labrador CMS