– Jeg har store forventninger til Marte Gerhardsen og ser frem til å samarbeide med henne, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Foto: Bo Mathisen
– Jeg har store forventninger til Marte Gerhardsen og ser frem til å samarbeide med henne, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Foto: Bo Mathisen

– Gerhardsen var den beste kandidaten

Innstillingen fra komité bestående av fem personer var enstemmig, så Inga Marte Thorkildsen (SV) valgte å følge komiteens anbefaling og ansette Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør i Oslo.

Publisert

En komité bestående av fem personer tok seg av ansettelsesprosessen rundt den nye utdanningsdirektøren i Oslo. Det har kommet en del kritikk mot ansettelsen, blant annet at Gerhardsen har bakgrunn fra Arbeiderpartiet. Byråd for oppvekst og kunnskap er Inga Marte Thorkildsen.

– Hun var leder av AUF i Oslo på 90-tallet, og jeg regnet med at det kunne komme kritikk mot henne på grunn av det. Men hun har gjort så mye etter den tid som gjorde at hun var den beste kandidaten. Når en enstemmig komité etter en lang og grundig ansettelsesrunde fremmer henne så var det et enkelt valg for meg, sier Thorkildsen.

Byråden har ikke selv vært med på intervjurundene og utvelgelsen av aktuelle kandidater.

– Jeg valgte helt bevisst å holde meg på avstand og la dem gjøre jobben sin. For meg hadde det jo vært enklest å sette deres innstilling til side, for å slippe kritikk. Men jeg har ikke hatt noe med Marte Gerhardsen å gjøre innen politikken på veldig mange år.

– Hun har ikke skolefaglig bakgrunn. Er ikke det viktig for å lede Utdanningsetaten?

– Hun skal lede en stor etat, og det er å lede hun må kunne. Hun trenger ikke å være best på skole. Det er en stor etat med mye kompetanse på skole rundt henne.

– Hvilke forventninger har du til henne?

– Jeg forventer at hun viderefører det arbeidet som Kari Andreassen, som har fungert i den stillingen hun skal ta over, har satt i gang med tillitsbasert ledelse. Oslo-skolen er stor og kompleks, vi har blant annet store sosiale forskjeller i Oslo. Det er noe vi kommer til å ha stort fokus på og der har jeg stor tro på at hun vil være en leder som kan lede etaten frem mot endringer.

Nyheten om at Marte Gerhardsen tar over som ny utdanningsdirektør 5. august ble kjent i går. Hun vil da fatt på sin åremålsperiode på seks år.

– Det var første gang på veldig lenge jeg hilste på henne i går da vi slapp nyheten. Jeg ser frem til å samarbeide med henne, sier byråd for oppvekst og kunnskap Thorkildsen.

Gerhardsen har tidligere etablert og ledet Tankesmien Agenda, vært divisjonsdirektør og sittet i ledelsen for DnB, og vært generalsekretær for Care Norge. Hun har også gjennomført aspirantkurset i Utenriksdepartementet (UD) og innehatt ulike stillinger i UD.