– Gerhardsen vil få en stor og kompetent fagavdeling hun kan og må dra veksler på, når det kommer til råd og veiledning om skole, sier Aina Skjefstad Andersen. Foto: Tom-Egil Jensen
– Gerhardsen vil få en stor og kompetent fagavdeling hun kan og må dra veksler på, når det kommer til råd og veiledning om skole, sier Aina Skjefstad Andersen. Foto: Tom-Egil Jensen

– Et spennende valg av ny utdanningsdirektør

Leder av Utdanningsforbundet Oslo Aina Skjefstad Andersen støtter valget av Marte Gerhardsen som ny utdanningsdirektør i Oslo.

Publisert

 

Både Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund ser frem til å samarbeide med den nye utdanningsdirektøren i Oslo.

Fem fagpersoner har sittet i en komité som har hatt som oppdrag å innstille en person til stillingen som ny utdanningsdirektør i Oslo.

– Jeg leste komiteens innstilling. De fremhevet blant annet hennes erfaringer med å lede store og komplekse organisasjoner. De hadde gjort grundige vurderinger, og jeg stoler på at innstillingen er riktig, sier Andersen.

 

Norges største etat

Osloskolen har hatt en del konflikter, og tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen fikk en del kritikk for hvordan hun ledet etaten. I Utdanningsetaten er det om lag 15.000 ansatte. Det er den største etaten i hele Norge som nå skal få ny leder.

– Jeg håper og tror at hun viderefører tillitsbasert ledelse, slik hun som nå fungerer i stillingen, har begynt arbeidet med. Samholdet helt ned til den enkelte skole er viktig. Det vil være viktig for henne å spille på lag med lærere og organisasjoner, sier lederen av Utdanningsforbundet Oslo.

Alle lærerorganisasjonene ble invitert til å komme med innspill da utlysningsteksten til stillingen skulle utformes.

– Hun har ikke skolefaglig bakgrunn. Vil ikke det være viktig i en slik jobb?

– Det er riktig at hun ikke har det, men det er jeg ikke så bekymret for. Hun vil få en stor og kompetent fagavdeling hun kan og må dra veksler på. Det er hennes ledererfaringer som vil være viktige for at hun skal lykkes. Vi gleder oss til å samarbeide med henne, sier Aina Skjefstad Andersen.

 

Etterspør skolebakgrunn

Leder av Skolenes Landsforbund, Anne Finborud, ønsker også den nye utdanningsdirektøren hjertelig velkommen.

– I utgangspunktet hadde jeg gjerne sett en med solid skolebakgrunn. Men jeg tror at Gerhardsen er en god lytter og god samarbeidspartner. Med den forhistorien som ligger til grunn, tar vi det forgitt at Marte Gerhardsen er særdeles rollebevisst. Maktbruk trenger vi ikke, bare en klar ledelse der politikerne styrer. Vi ser fram til et godt samarbeid, sier Anne Finborud.