Annonse

– Lærere og ledere i skolen må nå diskutere hvordan vi skal bruke dokumentet slik at det preger arbeidet i skolen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Handal: - Et viktig og godt verdidokument for skolen

– Dette er et viktig og godt verdidokument for skolen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal om ny overordnet del som ble banket gjennom i statsråd i dag.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Han mener at Overordnet del kan gi det verdiløft som Stortinget vil ha.

Stortingets vedtak varsler en ny retning for norsk skole, og Utdanningsforbundet har vært tydelige på at en ny Overordnet del må utformes på dette grunnlaget.

– Dette dokumentet svarer i store trekk på det Stortinget og vi har bedt om, sier Handal i en kommentar til Utdanning. 

 

 

– Lærere og ledere i skolen må nå diskutere hvordan vi skal bruke dokumentet slik at det preger arbeidet i skolen. Det er et felles ansvar å få det til, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. 

Handal gir ros til statsråden for at han i arbeidet med ny overordnet del har vist lydhørhet for innspill fra lærerne, og samtidig fulgt opp Stortingets klare vedtak om sterkere vektlegging av skolens verdibaserte oppdrag.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!