Oslo-lærer får pris for fabelaktig formidling

Terese Germeten Solbakken er norsklærer med spesialutdanning i drama, ansatt ved Ullern videregående skole. I slutten av måneden får hun Kopinros pris for fabelaktig formidling 2016.

– For å skape endring i faget må man våge å stille spørsmål og utfordre etablert praksis og etablerte normer. Og ikke minst, man må ha det gøy som norsklærer. Da har elevene det også gøy i norskfaget, sier Terese Germeten Solbakken. 

Terese Germeten Solbakken er norsklærer med spesialutdanning i drama, ansatt ved Ullern videregående skole. På høstens skolekonferanse, SETT-dagene 28.–29. november, holder hun foredrag og mottar Kopinros pris for fabelaktig formidling 2016. 

Prisen er tidligere utdelt i 2014 og 2015. Invitasjon til å nominere gikk ut til alle skoler denne høsten. De nominerte skulle være norsklærere som inspirerer og motiverer sine omgivelser har utvist kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre gjennom sin innsats har vært med på å utvikle faget

Prisen er på 150 000 kroner. Juryen har bestått av Ann Britt K. Berlin (Utdanningsforbundet), Ann Evy Duun, KS, Kari-Anne Sæther (UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk), Jørgen Moltubak (norsklærer) og Hege Lunde (Kopinor).

 

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse vektlegges blant annet at kandidaten er faglig solid og med en spesiell evne til å vekke innsikt og begeistring i møte med norskfaget, enten det er kollegaer i læreryrket eller blant elevene i skolen. Som norsk og dramalærer har hun ledet teateroppsetninger, formidlet den klassiske litteraturhistorien, lyrikk og barnelitteratur spesielt, tatt del i den omstillingen som ligger i å utvikle metoder for å utnytte digitale verktøy og utformet gode vurderingsrutiner. 

Hun har også vært sosiallærer med ansvar for MOT-arbeid og ressurslærer i Utdanningsdirektoratets satsingsprosjekt «Ungdomstrinn i utvikling», hvor skriving som grunnleggende ferdighet ble hennes skoles satsingsområde. 

Det som imidlertid fremheves aller mest er hennes engasjement for elevene.  Uansett hvilke forutsetninger og motivasjon de kommer inn i timene med så klarer hun, med kreativitet og faglig dyktighet å vekke interessen for norskfaget hos den enkelte elev.