Røyken vil fortsette med bonus for prøveresultater

Til tross fra kritikk fra lærerhold vil Røyken kommune ikke slutte med å gi bonus til den av skolene som har størst fremgang på de nasjonale prøvene. Utdanningsforbundet frarår bruk av en slik bonus.

– Vi har registrert at Utdanningsforbundet er skeptiske, men vi har ingen intensjon om å avvikle ordningen, sier ordfører Rune Kjølstad (H) i Røyken til Utdanningsnytt.no.

Det var etter at Hyggen skole i Buskerud tidligere i år fikk 50.000 kroner i bonus at flere lærere reagerte. Skolen fikk bonusen fordi elevene på 5. trinn viste størst fremgang blant Røyken-elevene på de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk.

I en resolusjon krever Utdanningsforbundet i Røyken at kommunen slutter med denne type premiering.

– Bruken av bonus er ikke riktig fordi den gis ved å sammenligne forskjellige elevgrupper, heter det i resolusjonen. Lærerne viser blant annet til at nasjonale prøver bare dekker et smalt område av skolens oppgaver, og at de ikke gir et reelt bilde av kvaliteten på læringsarbeidet på den enkelte skole.

 

Prinsippsak

Også Utdanningsforbundet sentralt reagerer på prinsipielt grunnlag.

– Vi er helt enige med lærerne i Røyken som er kritiske til en skolebonus på bakgrunn av resultatene på nasjonale prøver. Det er flott at lærerne reagerer som de gjør. Jeg vil advare andre kommuner mot å innføre en slik bonus, sier han til Utdanning.

– Men hva er feil med å premiere dem som gjør det godt?

– Premiering, rangering og konkurranse fremmer ikke læring. Røyken kommune må sørge for at elever og skoler har ressurser som gir god og variert undervisning hver eneste skoledag. Det vil fremme god læring og gi gode resultater, sier Skyvulstad.

 

Kjenner bare til Røyken

Så vidt Utdanningsforbundet kjenner til, er det bare Røyken kommune som knytter bonus til resultater i nasjonale prøver.

Ordføreren i Røyken mener at en bonus til den skolen som gjør det best, er en viktig påskjønnelse for å fremme lærelyst.

– Bonusen gis bare til én skole i året, og fanger opp fremgang, ikke hvem som gjør det best, sier han.

 – Faktisk ønsker vi å unngå usunn konkurranse om å bli best, men heller satse på kontinuerlig forbedring, legger han til.

 

– Støtt heller lesetiltak

Utdanningsforbundet mener det er viktigere å bruke pengene på lesetiltak som lesefres, og viser til at flere skoler i Røyken har måttet slutte med slikte tiltak på grunn av dårlig økonomi.

Ordfører Kjølstad bestrider at bonusen er i konkurranse med andre tiltak.

– Kommunestyret har bevilget midlene utenfor skolebudsjettet, og i tillegg til skolerammen. Bonusen utbetales til skolemiljøtiltak og trivsel hvor elevene gjennom demokrati får bestemme hva bonusen skal brukes til, sier han.

Saken er også omtalt i papirutgaven av Utdanning nr. 7. Ordfører Rune Kjølstad responderte på Utdannings forespørsel på å kommentere saken etter at bladet var gått i trykken.

 

Powered by Labrador CMS