Guttene er høyt og lavt på nasjonale prøver

Gutter utmerker seg på høyeste mestringsnivå i to av tre nasjonale prøver fra 2015. Samtidig havner størst andel gutter på laveste nivå i alle fag. Jenter har jevnere resultater og presterer særlig godt på leseprøven.

Statistikken over nasjonale prøver og karakterer i grunnskolen viser som regel en klar, positiv sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn, ifølge ssb.no.  

Hvis vi ser på regneprøven i femte trinn oppnår 27,9 prosent av guttene høyeste mestringsnivå, mens 22,7 prosent av jentene får samme resultat.

Leseprøven er derimot jentenes prøve. Her markerer de seg på de høyeste mestringsnivåene på alle trinn og oppnår høyere skalapoeng enn guttene. Brorparten av elevene som skårer høyt på skalaen i både regning og lesing har høyt utdannede foreldre.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre presterer gjennomsnittlig lavere på disse prøvene.

Resultatene fra engelskprøven viser også et jevnere resultat blant elever med forskjellig innvandringsbakgrunn og øvrige elever. En høyere andel innvandrere og elever født i Norge av innvandrerforeldre oppnår høyeste mestringsnivå på engelskprøven i femte trinn, enn elevmassen ellers.

Elever fra sentrale kommuner har en større andel elever som oppnår høyere mestringsnivå enn elever fra mindre sentrale kommuner.

 

Les mer på ssb.no her

 

Powered by Labrador CMS