Oppegård kommune bøtelegges etter mobbesaker

Politiet har gitt Oppegård kommune 60.000 kroner i bot etter flere tilfeller av mobbing. Politiet mener den kommunale skolen ikke fulgte godt nok opp.

Fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde seg psykisk mobbet, og to av dem valgte å anmelde saken. Ifølge politiet håndterte ikke skolen konfliktene og situasjonene slik de skal etter opplæringsloven, melder  NRK.

Skolen fikk i fjor også kritikk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og ble pålagt å utarbeide rutiner slik at de ansatte visste hvordan de skulle reagere i ulike situasjoner.

Fungerende rådmann Lars Henrik Bøhler i Oppegård kommune sier at de ikke kommer til å vedta boten ennå, og mener at politiet i forelegget har sagt lite om hvilke plikter de faktisk har brutt. Kommunen har derfor bedt om en nærmere begrunnelse fra politidistriktet og statsadvokatembetet før de bestemmer seg for om de skal vedta boten. Utover dette ønsker ikke kommunen å kommentere saken ytterligere.

Advokat Frode Sulland, som representerer familien til en av elevene, sier at familien mener boten er for lav, og opplyser at de allerede har klaget på dette.

Statsadvokaten skal behandle klagene, og hvis kommunen ikke vedtar boten, vil saken kunne ende opp i rettssystemet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS