Alle elevene holdt miniforedrag. Her er det de canadiske elevene Adam Woode, Aiden Campbell, Jaden White og Livia Le som deler sine erfaringer. Foto: Kari Oliv Vedvik
Alle elevene holdt miniforedrag. Her er det de canadiske elevene Adam Woode, Aiden Campbell, Jaden White og Livia Le som deler sine erfaringer. Foto: Kari Oliv Vedvik

Siste samling for norsk-canadisk matteprosjekt

Om lag 100 elever og lærere fra Norge og Canada var forrige uke i Norge for å lære og inspirere hverandre.

Publisert

Prosjektet Norcan har pågått siden 2015 og er et skolebasert forskningssamarbeid mellom skoler og fagforeninger i Norge, og Alberta og Ontario i Canada. Målet er å etablere et nettverk av skoler i de to landene som samarbeider om å forbedre elevenes læring i matematikk.

FAKTA om Norcan

  • Et treårig forskningssamarbeid mellom Utdanningsforbundet, to kanadiske lærerorganisasjoner og til sammen ni skoler i Norge og Canada (Ontario og Alberta). Utdanningsmyndighetene i Ontario er også koblet på prosjektet.
  • To eksterne forskere er involvert: professor Dennis Shirley ved Boston College og doktorgradsstipendiat og matematikkdidaktiker Mona Røsseland ved Universitetet i Agder.
  • Målet er å styrke undervisning og læring i matematikk på skolene.
  • Inspirasjonskilde for forskningssamarbeidet er et mangeårig partnerskap mellom Finland og Alberta (FINAL) som har bidratt til innsikt om profesjonsdrevet skoleutvikling.

Kilde: Faktaark fra Utdanningsforbundet.

Endelig evalueringsrapport vil foreligge til høsten. Samlingen avsluttes med felles seminar i Drammen.

 

Matematikkråd

Børresen ungdomsskole i Drammen, Ranvik ungdomsskole i Sandefjord og Molde videregående skole er de norske deltakerne i prosjektet. Forrige uke hadde alle disse besøk av elever og lærere fra Canada.

Elev ved Ranvik skole, Tinius Storm Halvorsen (15), har hatt to av de canadiske elevene boende hjemme hos seg.

– Veldig hyggelig. De var hos oss i fire dager og var med på skolen. Da jeg var i Canada, bodde jeg også hjemme hos en familie. Dermed får vi også et innblikk i hvordan ting fungerer på flere plan. Sånn som språket og kulturen, forteller Halvorsen til Utdanning.

Han er også leder for matematikkrådet på sin skole. Dette er et opplegg som de har startet med etter at de var i Canada på besøk.

 

 

Kan ikke berøre elever

En bieffekt av prosjektet, er at skolene som er med, også er på besøk hos hverandre. Mattelærer Mats Nilsen Knedal ved Børresen ungdomsskole i Drammen er en av lærerne som er med i prosjektet.

– Ja, vi har vært i Sandefjord og besøkt dem. De har kommet litt lenger enn oss og har startet opp med matematikkråd. Vi skal starte opp et matematikkråd ved vår skole også. Det var noe vi så de var bedre på enn oss. Tanken er at det skal skape engasjement og at elevstemmen skal bli bedre hørt, forklarer Knedal.

Han har vært to ganger i Canada og sett hvordan de gjør det der.

– Men vi har også fått bevist at mye av det vi gjorde før, også er bra. Det vi får tilbakemelding om fra canadierne, er at vi har et nærere forhold til våre elever. I Canada er det forbudt å ta på elevene. Så når vi håndhilser på våre elever hver morgen, er det helt nytt for dem, sier Knedal.

 

Å feile er også å lære

Under denne siste samlingen er elever oppe og holder miniforedrag om hva de har lært og erfart. Gjennomgangstonen fra gjestene er at de har sett at norske elever og lærere har et tettere forhold enn hva de er vant til. Adam Woode og Aiden Campell trakk også frem det norske karaktersystemet.

– Hos oss får vi karakterer i prosent, for å få 100 prosent må alt være riktig. Her kan en vise at en kan metoden og skåre poeng selv om svaret ikke er 100 prosent riktig. Vi har tatt med oss norske eksamensoppgaver som vi skal studere nærmere når vi kommer hjem, fortalt elevene i sitt innlegg.

De påpekte også at det virket som de norske elevene hjelper hverandre i større grad og ikke konkurrerer så mye om å være best.

– Og husk at å feile er å lære, både for elever og lærere, sa de unge canadierne.

 

Powered by Labrador CMS