– Vi er bekymret for at potensielt dyktige lærerstudenter nå vil la være å søke lærerutdanning, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Arkivfoto: Marianne Ruud
– Vi er bekymret for at potensielt dyktige lærerstudenter nå vil la være å søke lærerutdanning, sier Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Arkivfoto: Marianne Ruud

Martin Henriksen ber regjeringen utrede nye inntakskrav

Arbeiderpartiet mener kravet om 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen er for ensporet. Norge har ikke råd til at motiverte lærerstudenter hindres, sier stortingsrepresentanten.

Publisert

Arbeiderpartiet mener innføringen av en lærernorm i grunnskolen samt karakterkravet i matematikk på minimum 4 vil medføre store rekrutteringsproblemer til læreryrket, særlig gjelder det grunnskolelærerutdanningene.

 

– Vi er bekymret for at potensielt dyktige lærerstudenter nå vil la være å søke lærerutdanning. Da svekkes rekrutteringen på sikt. Vårt forslag er å utrede mer treffsikre modeller for opptak til lærerutdanningene, for eksempel et høyere krav til snittkarakter, eller innføring av karakterkrav kun i de fagene lærerstudentene planlegger å ta fordypning i, sier Henriksen, som er utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 

Han mener en slik endring i opptakskravene vil kunne bidra til flere kvalifiserte studenter og lærere med god kompetanse i de fagene de faktisk skal undervise i. Henriksen er ikke redd for at Arbeiderpartiets forslag vil medføre svekket lærerkompetanse.

– Vi vil stille klare krav både til faglig og relasjonell kompetanse for de som skal søke en lærerutdanning. Vårt forslag er fremmet fordi vi har lyttet til innspill fra Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning, som alle mener det finnes bedre måter å gjøre opptak til lærerutdanningene på, sier Henriksen.

 

Men Arbeiderpartiet får ikke støtte fra Kristelig folkeparti.

– Jeg forstår at KrF har en budsjettavtale med regjeringa, men nå har de mulighet til å få flertall for både å fjerne avskiltinga og utrede nye opptaksmodeller når de ønsker det. Vi inviterer derfor til et samarbeid for å sikre nok lærere med utdanning i norsk skole, sier Henriksen.

 

Dette er forslaget fra Arbeiderpartiet:
«Stortinget ber regjeringen utrede bredere og mer treffsikre opptakskrav som sikrer at lærerstudenter har faglig kompetanse, eksempelvis krav om snittkarakter eller karakterkrav i fagene man skal undervise, og komme tilbake til Stortinget med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018.»

Powered by Labrador CMS