Mange elever på Vg1 stryker i matematikk

Mange stryker i praktisk matematikk, og flere elever får lavere karakter på skriftlig eksamen enn på standpunkt. Det viser karakterstatistikken for Vg1 for skoleåret 2014-15.

Analysen, publisert på Utdanningsdirektoratets sider, tar utgangspunkt i både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer.

Mange elever får lave karakterer i praktisk matematikk. Til skriftlig eksamen i praktisk matematikk Vg1 for studieforberedende utdanningsprogram, får 26 prosent karakteren 1.

I de studieforberedende fellesfagene norsk, engelsk og matematikk, får i snitt 48 prosent av elevene lavere karakter på skriftlig eksamen enn til standpunkt. I praktisk matematikk på Vg1 er dette tilfelle for 77 prosent av elevene.

Andelen av elevene som får karakteren 6 er langt høyere til muntlig eksamen enn til standpunkt og skriftlig eksamen.

Jenter får i snitt høyere karakterer enn guttene i de fleste fag. Karakterforskjellen er størst i norsk og matematikk for samfunnsfag.

Karakterer for privatister og voksne er ikke inkludert i tallene. (©NTB)

 

Les også: - Eksamenskarakterer er et dårlig mål for utvikling