Høyesterett: Kommuner kan ansette ufaglærte foran faglærte

En søker med lærerutdanning ble ikke innkalt til intervju og fikk ikke lærerjobben, som heller gikk til en ufaglært. Nå har Høyesterett gitt Hol kommune medhold i avgjørelsen.

Publisert

Saken gjelder spørsmålet om opplæringslova § 10-6, jf. § 10-1, åpner for midlertidig ansettelse av søkere uten den formelle kompetanse som er krevet for lærere, når det også er søkere som oppfyller kompetansekravene.

I begynnelsen av 2008 ble det lyst ut lærerstillinger i Hol kommune i Buskerud. En søker med allmennlærerutdanning søkte, men ble ikke innkalt til intervju, og ble ikke tilsatt. Etter første utlysning ble det ansatt tre søkere uten godkjent utdanning. Etter andre gangs utlysning ble det ansatt ytterligere én søker uten godkjent utdanning. Under ankeforhandlingen i Høyesterett er det opplyst at det totalt ble ansatt 23 lærere i Hol kommune i 2008, hvorav altså fire var søkere uten tilstrekkelig formell kompetanse. To ble ansatt på vilkår om at de fullførte godkjent utdanning, mens to ble ansatt midlertidig.

Saken har vært gjennom tre rettsinstanser. I Tingretten vant Hol kommune. I lagretten vant læreren og Utdanningsforbundet frem og ble tilkjent erstatning.

Mandag 31. oktober falt dommen i Høyesterett. Hol kommune fikk medhold i at de kunne tilsette ufaglærte.

 

Les også: Advokat er overrasket over ansettelses-dommen i Høyesterett 

 

 

Powered by Labrador CMS