Lånekassen ombestemmer seg

Elever på tilrettelagt eller alternativ opplæring fikk først brev om at de ikke fikk utstyrstipend. Nå får de brev om at de får stipend likevel.

Egenandel til pc-er

– For noen dager siden fikk vi et brev fra Statens lånekasse om at våre elever på APO (Arbeid -  produksjon - opplæring)  ikke får utstyrsstipend, forteller Einar Bruu, avdelingsleder ved Frogn videregående skole i Akershus. Han og elevene ble svært overrasket da de mottok brevet da stipendet i følge Lånekassens egen hjemmeside, skal gå til alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett når de søker om det. Unntatt er kun lærlinger og lærekandidater.

Bruu lurer på om Lånekassen kan ha misforstått og trodd at APO-elevene er tilknyttet grunnskolen, for i Lørenskog er APO underlagt grunnskolen, mens de ved Frogn er tilknyttet videregående opplæring.

Utstyrsstipendet som varierer mellom 850 og 2750 kroner, avhengig av programområde, og gjelder for ett år. Elever som får tilrettelagt eller alternativ opplæring, har fått dette stipendet siden Kunnskapsløftet ble innført. I Akershus betaler elevene egenandelen på pc-en med disse pengene.

– Trenger det mest

Utdanning spurte Statens lånekasse om bakgrunnen for avslaget. Da hadde Lånekassen ombestemt seg.

– Vi fikk et brev fra Kunnskapsdepartementet i går som orienterte om at alle elever skal få utstyrsstipend. Vi sender derfor et nytt brev til disse elevene med det første og orienterer dem om at de får utstyrsstipend likevel, sier informasjonskonsulent Hanne Bjertnes i Statens Lånekasse.

Hun har ingen annen forklaring på det første brevet enn at det beror på en misforståelse.

– Kjempebra, sier rådgiver Marianne Monsrud ved Skedsmo videregående skole. Skolen driver alternativ opplæring for elever med fysiske og psykiske handikap.

– Det er disse elevene som trenger det mest, sier hun.

Powered by Labrador CMS