Fylkesstyremedlem i Troms UDF, Astrid Pia Stensaker
Fylkesstyremedlem i Troms UDF, Astrid Pia Stensaker

Mener 65 år bør være pensjonsalderen for barnehagelærere

Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms har enstemmig vedtatt å gå inn for seniortiltak fra 55 år og særaldersgrense på 65 år for barnehagelærere.

I den første avstemmingen under Utdanningsforbundets fylkesårsmøte i Troms, som starta i Tromsø tirsdag, var delegatene rungende enige. Fylkesstyret fikk full tilslutning til sitt forslag om seniortiltak og særaldersgrense ,for barnehagelærere.

Fylkesstyremedlem Astrid Pia Stensaker viste til at sjukefraværet blant barnehagelærere er skyhøyt da hun presenterte forslaget for årsmøtet. Gjennomsnittlig avgangsalder for yrket er 59,3 år. Å senke pensjonsalderen vil sammen med ulike seniortiltak kunne få flere til å stå lenger i jobb, argumenterte hun.

Gøril Nordmo fra UDF Tromsø kommenterte forslaget med at tiltaka også kunne virke rekrutterende på den måten at folk som har gått ut av yrket kommer tilbake igjen.

Fylkesdelegasjonen fra Troms kommer nå om å sette fram forslag under Utdanningsforbundets landsmøte til høsten om at særaldersgrense og seniortiltak for barnehagelærere blir en del av forbundets politikk.

En rapport som kom fra Statistisk sentralbyrå i 2022 slo fast at en av tre barnehagelærere slutter i løpet av ti år.

Det er blant barnehagelærere over 50 år at frafallet er størst, ifølge SSB-rapporten. Hele 40 prosent av de som var i aldersgruppen 50 til 55 år i 2011 jobbet ikke lenger i barnehage ti år senere. I tillegg forlot 8 prosent av de mellom 55 og 65 år yrkeslivet helt i løpet av tiårsperioden SSB har sett nærmere på.

Powered by Labrador CMS