Delegasjonen fra Longyearbyen, fra venstre: Elin Bygjordet, Tonje Hammergren Fjeld og Tone Løvberg.

Må ofte ha med våpen på jobb

Arbeidshverdagen for lærere i Longyearbyen på Svalbard skiller seg litt fra kolleger på fastlandet.

Publisert Sist oppdatert

I dag diskuterte fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet Troms saken om bruk av privat mobiltelefon i arbeidssammenheng. I den forbindelse nevnte lederen for Utdanningsforbundet Longyearbyen, overfor Utdanningsnytt, utfordringene med at lærerne der må holde seg med private våpen.

– Vi er ofte i jobbsituasjoner der vi må ha med våpen på jobb, sier Tone Løvberg. Skal de på tur med barna, gjør isbjørnfaren at de må bære våpen.

Utdanningsnytt har tidligere skrevet om at alle nyansatte i barnehagene på Svalbard må på sikkerhetskurs for å lære om farer som kulde, snø, skred og isbjørn, og om Gunnhild og Hilde som har tatt jegerprøven.

Delegasjonen fra Longyearbyen består i tillegg til lokalagslederen av Elin Bygjordet og Tonje Hammergren Fjeld. Fjeld er barnehagelærer og nykommer på Svalbard med ni måneders fartstid. Bygjordet har vært på Svalbard i 7 år og Løvberg i 17 år.

– Svalbard har sin egen opplæringslov. Kort sagt betyr den at vi ikke gir spesialpedagogisk hjelp ved problemer av moderat til alvorlig grad. I det hele tatt har vi lite og ingenting av det man sørpå kaller laget rundt barnet. Vi har 54 nasjoner blant elevene, men ingen innføringsklasse, sier Tone Løvberg.

Hjelp til arbeidet med den nye opplæringsloven for Svalbard, som kom i 2022, er et eksempel på at de har fått viktig støtte og hjelp fra fylkesleddet, ifølge de tre.

LES: Vil ha kompensasjon til lærere som bruker privat mobil

Gode arbeidsforhold

Sjøl om støttefunksjonene mangler og lærerne må ordne det meste på egenhånd meiner de tre likevel at de har gode arbeidsforhold, med for eksempel god bemanning.

Tre dager på landsmøte for tre personer betyr til sammen femten dager borte fra jobb for alle tre på grunn av lang reisevei.

– Et kurs på halvannen uke i Kirkenes førte også til at jeg måtte være borte i fem dager. Hver sjette uke er jeg på lokallagsledersamling i Tromsø. Det fører også til fravær betydelig lenger enn møtet varer. Men arbeidsgiver har aldri klaga over slikt fravær. Betydningen av organisasjonen er erkjent, sier Tone Løvberg.

Under møtene lar Tone strikkepinnene gå. Hun regner at det blir to genserermer per møte.

Samhold

– Jeg klarer ikke å bare sitte stille, smiler hun.

– Hvorfor Svalbard?

– Eventyrlyst kombinert med trygge rammer, sier Tonje Hammergren Fjeld.

– Jeg får oppleve noe helt nytt, samtidig som jeg får fortsette i den jobben jeg er glad i.

– Samholdet i samfunnet, og en fin skole, sier hun.

– Et godt familiesamfunn og en flott arbeidsplass, sier Elin Bygjordet.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS