– Forslaget om profesjonsetisk råd er svakt og tendensiøst

Skal lærere ha et eget profesjonsetisk råd? Fylkesårsmøtene i UDF var i vår delt i sitt syn på spørsmålet. Landsmøtet skal fatte et vedtak i dag.

Publisert

Lærerprofesjonens etiske plattform ble vedtatt av sentralstyret høsten 2012. I går innledet Steffen Handal til debatten om temaet. Han har selv tvilt seg frem til at et etisk råd vil være en klok utvikling for å få et enda større fokus på etikk.

Utdrag fra forslaget

Lærerprofesjonens etiske råd blir opprettet, med det mandatet og den sammensetningen som kommer frem av innstillingen til vedtak i landsmøtesaken.

Det foreslås at rådet skal ha fem representanter fra lærerprofesjonen som har sitt daglige virke i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, pluss fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal ledes av en fra profesjonen.

Det blir viktig å gi rådet oppgaver som bidrar til at det kan opptre på eget initiativ, uavhengig av organisasjonen.

– Undersøkelser viser at lærere er for lydige. Et råd kan være med å sikre at flere står opp og setter saker på dagsorden. Rådet kan også selv sette saker på dagsorden, kanskje noen ganger til og med i strid med hva som er Utdanningsforbundets meninger, sier Handal.

 

– Trenger ikke et supperåd

Diskusjonen blant delegatene på landsmøtet viser alt fra dyp skepsis til full støtte til et råd. Stian Jakobsen fra Sogn og Fjordane er en av dem som er klar i sin tale.

– Fra grasrota på Vestlandet er det et klart nei til opprettelse av et råd. Jeg synes forslaget er svakt og tendensiøst. Vi trenger ikke et supperåd.

Flere mener UDF måtte ha den legitimiteten de trengte i kraft av seg selv. Ottar Stordal fra Aust-Agder var forundret over at det er så stor motstand mot å prøve noe nytt. Det er flere som ønsker et råd.

– Vi trenger et råd. Skal vi ha et råd, må det være med støtte fra landsmøtet, sier Jorid Oline Østvik fra Sør-Trøndelag. Men ikke alle fra Sør-Trøndelag er enig i det.

 

Mer etikk, takk

Leder i Utdanningsforbundet Trondheim, Geir Røssvold, ville ha fokus på etikk.

– Jeg sier gjerne ja til mer etikk, men jeg vil ikke ha noe råd. UDF må bli sterkere sjøl, sier Røssvold.

Når det gjelder forslaget som ble lagt fram, er også sammensetningen av rådet, når det skal evalueres og hvem rådet skal bestå av, oppe til debatt.

 

Landsmøtet skal fatte vedtak i saken onsdag.

Powered by Labrador CMS