Tre av fire lærerstudenter er fornøyde med å ha valgt lærerutdanning. Bildet er fra barnehagelærerutdanningen i Drammen i 2010. Arkivfoto: Erik M. Sundt.
Tre av fire lærerstudenter er fornøyde med å ha valgt lærerutdanning. Bildet er fra barnehagelærerutdanningen i Drammen i 2010. Arkivfoto: Erik M. Sundt.

6 av 10 lærerstudenter er helt sikre på at de vil jobbe som lærere

Nesten 5000 lærerstudenter har talt. De er fornøyde med studievalget, og de fleste regner med å gå inn i lærerjobb etter utdanningen.

Publisert

Det viser en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Pedagogstudentene. 4876 lærerstudenter har svart på undersøkelsen.

Dette svarer lærerstudentene:

  • 76 prosent er fornøyde med å ha valgt lærerutdanning. 9 av 10 hadde lærerutdanningen øverst på søkerlisten da de søkte høyere utdanning.
  • 6 av 10 svarer de er helt sikre på at de vil jobbe som lærer når de er ferdigutdannet. Mens 3 av 10 svarer at de tror de vil jobbe som lærer. Kun 2 prosent sier de ikke planlegger å jobbe som lærer.
  • Hver fjerde lærerstudent svarer at én eller begge foreldrene er lærere.

 

4 av 10 har studert noe annet først

Slik fordeler de nær 5000 lærerstudentene i undersøkelsen seg på de forskjellige lærerutdanningene:

 

Ønsker en meningsfull jobb

Studentene på lærerutdanningen er lite opptatt av penger som motivasjon for yrket. Lønn og fordelaktige stipendordninger som gir økonomisk gevinst er langt nede på listen når de blir bedt om å rangere hva som er det aller viktigste for at de valgte lærerutdanning.

Isteden trekker de frem følgende:

 

– Det er gledelig å se hva som peker seg ut som årsaker til at lærerstudentene har valgt lærerutdanning. Det er åpenbart de indremotiverende faktorene som teller, sier Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene.

 

Lav lønn og arbeidspress

Lærerstudentene er også bedt om å oppgi sine viktigste motargumenter mot å velge lærerutdanning. Da er det lav lønn og høyt arbeidspress som peker seg ut.

– Det er imidlertid viktig å være klar over at vi her har spurt studenter som allerede er inne på en lærerutdanning, og at disse har valgt dette tross at de ser på lønnen som nokså lav. Denne undersøkelsen kan ikke si noe om hvor mange som eventuelt har valgt bort en lærerutdanning på grunn av lav lønn, sier Bræin.

Han peker også på at det var så mange som 1 av 4 som ikke oppga et eneste motargument mot å velge lærerutdanning.

– Så det utgjorde nesten like mange som oppga lav lønn som motargument.

 

Praksis er både best og verst

Et lite paradoks i undersøkelsen kommer til syne når studentene blir spurt om hva de er mest fornøyd med og mest misfornøyd med i utdanningen. Det mest vanlige svaret på det er nemlig det samme: praksis.

– Men det er ikke overraskende og samsvarer godt med andre undersøkelser som viser at det er stor variasjon mellom studiestedene i hvor god praksis de tilbyr. Så her er det helt klart utviklingspotensial for lærerutdanningene, sier Bræin.

Pedagogstudentene har også snakket med sine lokallagsledere ved lærerutdanningene over hele landet, og her gir de sine beste tips til de som vurderer å søke lærerutdanning

 

Powered by Labrador CMS