Flere lærerstudenter består deleksamen i matematikk

Etter at lærerstudentenes deleksamen i matematikk ble tellende på vitnemålet, har langt flere bestått eksamen. Karakterene er også blitt langt bedre.

Gjennomsnittskarakteren på prøven i desember var C, og kun 9,2 prosent av studentene strøk. I mai var fasiten 37 prosent stryk og gjennomsnittskarakteren E.

NOKUT-direktør Terje Mørland tror de gode resultatene skyldes at nasjonal deleksamen nå teller på vitnemålet:

– Siden forrige runde har nasjonal deleksamen blitt en tellende eksamen på vitnemålet. Den lave strykprosenten tyder på at langt flere har tatt eksamen på alvor nettopp fordi den kan være avgjørende for at studentene får utstedt vitnemål, sier Mørland.

Han legger til at majoriteten av studentene som var oppe til eksamen i desember, er studenter på grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn. Dette er gjerne studenter som spesifikt velger matematikk med et ønske om å undervise i faget.

Det er ikke kjent om det nye inntakskravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen har virket inn på resultatet.

Nasjonale deleksamener i matematikk er gjennomført tre ganger, og er ledd i et pilotprosjekt som NOKUT gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studenter ved til sammen tolv institusjoner tok før jul deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS