– Nå når lærernormen er på plass, kan det tenkes at flere av dem som har forlatt yrker kanskje kommer tilbake til skolen fordi det skjer mye spennende og det er bedre vilkår, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Marianne Ruud
– Nå når lærernormen er på plass, kan det tenkes at flere av dem som har forlatt yrker kanskje kommer tilbake til skolen fordi det skjer mye spennende og det er bedre vilkår, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Marianne Ruud

Sanner håper lærernormen får flere lærere utenfor yrket tilbake til klasserommene

Bedre vilkår og at det skjer mye spennende i skolen, er forklaringen på at kunnskapsminister Jan Tore Sanner håper lærere som står utenfor yrket nå søker seg tilbake til skolen.

Publisert

I forbindelse med at regjeringen i dag la fram sitt forslag til statsbudsjett, sier Sanner til Utdanning at det skal bli flere lærere i skolen.

– Hvor skal disse lærerne komme fra?

– Det er fint at flere ungdommer søker seg til læreryrket. Nå når lærernormen er på plass, kan det tenkes at flere av dem som har forlatt yrker kanskje kommer tilbake til skolen fordi det skjer mye spennende og det er bedre vilkår, sier han.

 

– Kommunene har et godt grunnlag 

Han sier at regjeringen sørger for at lærernormen blir fullfinansiert.

– Dels ved at det kommer 1,5 milliarder kroner fra Kunnskapsdepartementet og ytterligere 200 millioner kroner over kommunalbudsjettet. Det vil si at de som har invester i flere lærere får beholde fortsatt satsing, og så settes det av penger til dem som har behov for flere lærere, sier Sanner.

Han ber nå kommunene om å følge opp.

– De må ansette flere lærere. Loven er vedtatt og forskriften er på plass, sier Sanner.

Fra Bergen hører vi at de oppfyller normen, men at de har tatt penger fra eget budsjett.

– Vi må se på tallene Bergen eventuelt har. Men det ligger til grunn for normen at kommunene ansatte flere lærere av de midlene som ble bevilget til tidlig innsats i 2015 til flere lærere. Kommunene har nå et godt grunnlag for å fylle opp kravene, svarer Sanner og legger til:  

– Det skal bli flere lærere i skolen.

 

EO er skeptisk

Elevorganisasjonens leder, Agathe Waage, er skeptisk.

– Vi er fortsatt litt skeptiske til om det er satt av nok til lærernormen. Vi må gå inn og se nærmere på tallene, sier Waage, og legger til at hun «hører mye forskjellig» om hvorvidt det er nok midler til normen.

– Det er jo mye mer komplisert enn å bare gi midler til kommunene. Man må også sørge for å gjøre det mer attraktivt å bli lærer, og styrke lærerutdanningene, sier Waage til Utdanning.

 

Powered by Labrador CMS