Sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti lurer på om de sterke reaksjonene etter utspillet kan skyldes misforståelser.  – Kanskje noen har trodd meininga er å sette av en pott til dette ved tarifforhandlingene. Men det er det ikke, sier hun. Foto: Hans Skjong
Sentralstyremedlem Turid Buan Øfsti lurer på om de sterke reaksjonene etter utspillet kan skyldes misforståelser. – Kanskje noen har trodd meininga er å sette av en pott til dette ved tarifforhandlingene. Men det er det ikke, sier hun. Foto: Hans Skjong

Lønnsutspill får full støtte i sentralstyret

Sentralstyret i Utdanningsforbundet støtter utspillet fra leder Steffen Handal om at kommunene bør bruke lønn for å rekruttere flere kvalifiserte lærere.

Publisert

Handals utspill har skapt stor debatt, blant annet i en del grupper i sosiale medier. 

Sentralstyremedlem Turid  Buan Øfsti lurer på om de sterke reaksjonene kan skyldes misforståelser:

– Kanskje noen har trodd meininga er å sette av en pott til dette ved tarifforhandlingene. Men det er det ikke, sier hun.

Handal presiserer i et innlegg som ble publisert onsdag at dette fra forbundets side ikke er en debatt om sentrale eller lokale tillegg, men om "hva vi kan gjøre for å motvirke bruk av ukvalifiserte". 

– Å bruke lønn ved tilsetting forutsetter ikke avsetning til en lokal pott i de sentrale oppgjørene. Utdanningsforbundet kjemper for sentral lønnsdannelse og har i de siste oppgjørene i KS området fått gjennomslag for dette, noe som betyr mye for oss, skriver Handal. 

 

– En lite brukt mulighet

Blant sentralstyrets medlemmer høster han støtte. 

Ingvild Aga viser til at kommunene har vært mere villig til å bruke lønn for å rekruttere barnehagelærere enn skolelærere.

Turid Buan Øfsti etterlyser regler som gjør at arbeidsgivere ikke kan ansette ukvalifiserte før de har prøvd å få kvalifiserte ved å tilby økt lønn.

Alle understreker at å forhandle lønn ved tilsetting ikke endrer sentrale lønnsforhandlingers viktige plass i lønnspolitikken.

–  Å ta i bruk dette elementet er ikke noen trussel mot sentrale lønnsforhandlinger, sier Siri Skjæveland Lode.

–  Å gi høyere lønn til nyansatte kan oppleves som utfordrende. Men det må til, legger hun til.

 

Små lønnsforskjeller

Sentralstyremedlemmene er samtidig oppmerksomme på at høyere lønn til nyansatte kan gi lønnsforskjeller som oppleves som urettferdige.

– Jeg er særlig urolig for at det kan bli uakseptable lønnsforskjeller mellom lærergrupper det er vanskelig å rekruttere og grupper det er lettere å få tak i, sier Hanne Fehn Dahle.

Likevel understreker hun at hun støtter oppfordringa om å skru opp lønna ved tilsetting.

 

 

 

– Vanskeligere å forhandle senere

– Lærere er generelt opptatt av at lønnsforskjellene skal være små. Det ser vi i motstanden mot lokal lønn, sier Thom Jambak.

Samtidig peiker han på erfaringen med at det ved tilsetting ofte er mulig å forhandle lønn.

–  Seinere er det betydelig vanskeligere. Mekanismene vi har for å øke lønn seinere er mangelfulle, sier han. 

–  Vi må leite etter flere tiltak. Det må vi gjøre sammen.

Utdanning har kontakta alle menige sentralstyremedlemmer, og fått svar fra 9 av 10. Alle er samstemte i sin støtte til lønnsutspillet. Bare Anne Mari Milo Lorentzen, som er i utlandet, har ikke vært tilgjengelig.