Det har kommet inn 7000 innspill til de nye læreplanene

Utdanningsdirektoratet har fått inn 7000 innspill til skisser for 49 læreplaner i skolen.

Regjeringen har med bred tilslutning i Stortinget satt i gang et omfattende arbeid for å gi skolen nye læreplaner høsten 2020.

Utdanningsdirektoratet har i høst gjennomført en åpen høring på skisser som læreplangruppene har arbeidet frem, og i dag ble oppsummeringer av innspillene til skissene publisert. De endelige læreplanene skal på ny høring til våren, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Les oppsummeringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.