Professor Peder Haug.
Professor Peder Haug.

Advarer mot betalingspress blant lærere

Det er et stort minus hvis lærere ser seg nødt til å betale selv, mener professor Peder Haug.

Publisert

– Om lærere føler seg snytt for muligheten til å gjøre jobben på en god måte, og føler de må betale for opplegg selv fordi arbeidsgiver ikke gir tilstrekkelig støtte, er det et stort minus, sier Peder Haug, som er professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda.

Torsdag fortalte Utdanningsnytt om lærere som betaler for undervisningsopplegg av egen lomme. Det finnes mange steder på nett der lærere kan dele og kjøpe undervisningsopplegg, men kjøpekulturen vekker debatt. Diskusjonene går på mange av undervisningsgruppene på Facebook med jevne mellomrom, og det er et betent tema blant lærerstanden. Mens noen ser det som en fin mulighet i en travel hverdag, er andre langt mer kritiske.

Professor Peder Haug håper kjøp av opplegg ikke kommer i stedet for det interne arbeidet som skal ligge til grunn for hvordan man realiserer læreplanen. Han mener behovet for lokalt utviklingsarbeid blir enda mer påtrengende og tydelig i fagfornyelsen.

– En del av poenget med fagfornyelsen er at vi ikke skal ha skoler som er like overalt, men bærer preg av sitt lokalmiljø. Det å kjøpe inn ferdige undervisningsopplegg når du skal være opptatt av det lokale, kan være motsetningsfylt, mener han.

Kollektive løsninger

Også sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode i Utdanningsforbundet er skeptisk til at enkeltlærere bruker egne penger på undervisningsopplegg.

– Selv om du har liten tid, kan du ikke gå på akkord med din egen profesjonalitet. Jeg mener ikke at dette nødvendigvis gjør det, men det er viktig at man ikke tyr til løsninger som svekker det profesjonelle ansvaret læreren har, sier hun.

Siri Skjæveland Lode.
Siri Skjæveland Lode.

Lode understreker at lærere står fritt til å planlegge sin egen undervisning, og at det finnes mye bra på nettet som er gratis. Hun mener det går en grense mellom det du henter gratis og det du betaler for, og er bekymret for at noen kan bruke kjøp av undervisningsopplegg som en kjapp løsning.

– Tillitsvalgte, lærere og leder må finne kollektive løsninger for skolen dersom det er et behov for undervisningsmateriell man ikke får dekket, mener hun.

«En ukultur»

I forbindelse med dette intervjuet sendte Lode ut e-post til medlemmer av kontaktforum for grunnskole i Utdanningsforbundet over hele landet. Dette er noen av innspillene hun fikk om problemstillingen:

«Skal vi drive skole på dugnad?».

«Vi må være den eneste yrkesgruppen som skaffer materiell til jobben selv. Sykepleiere tar ikke med bandasje på jobb».

«Jeg tror det har vokst frem en ukultur som har fått utvikle seg blant lærere over lang, lang tid».

«Det er ingen som kan nekte noen å bruke sine egne penger på hva de vil».

«Hva skal den enkelte lærer gjøre, da? For å få en bedre hverdag for både seg selv og elevene sine?»

Powered by Labrador CMS