Fotballens dag i skoler og barnehager

Norges Fotballforbund (NFF) og Utdanningsforbundet har inngått et samarbeid i forbindelse med at NFF er 100 år i år. Den 12. september skal dette markeres over hele landet i barnehager og skoler med "Fotballens aktivitetsdag".

I informasjonen som er sendt ut til barnehager, skoler, skolefritidsordninger og videregående skoler, heter det at det viktigste er å få flest mulig barn og unge til å være med på en eller annen fotballaktivitet. - Alt fra fotballgolf og treff blink-aktiviteter for den enkelte til fotballtennis, sandfotball og fotballspill fire mot fire pluss keepere for to lag, heter det.
 
Institusjonene blir også oppfordret til å velge ut et eller annet tema for dagen, for eksempel antirasisme.
- Et viktig poeng for å gjøre dagen vellykket, er å organisere skolegården, gymsalen og/eller lekeplassen på en slik måte at en får flest mulig i aktivitet - samtidig, mener Utdanningsforbundet og Fotballforbundet.
 
Felles verdier
De to forbundene viser til både egne handlingsplaner, rammeplan for barnehagen og den generelle delen av læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring, og konkluderer med at mange av verdiene er felles. Sentralt står respekt og omsorg for andre og evne til samarbeid.
Fotballen er den desidert største idretten i Norge med 325.000 spillere - 75.000 av dem er jenter.
 
Topp og bredde
I sommer var det en stor debatt i mediene om hvorfor Norge igjen er i ferd med å bli akterutseilt i forhold til andre fotballnasjoner i Europa. Flere la vekt på at skolen bør få en klarere rolle på ulike måter, og 12. september får vi altså et foreløpig svar på hva det innebærer. Men da handler det ikke om å være best, men om fotballaktiviteter tilpasset alle - fra 3-åringene og opp til18- til 19-åringene.
 
Mer informasjon finnes på NFFs skolesider på Internett: www.fotball.no/skole
  

Powered by Labrador CMS