Steffen Handal (Unio kommune) og Per Kristian Sundnes i KS under starten av tariffoppgjøret tidligere denne måneden. Foto: Paal Svendsen
Steffen Handal (Unio kommune) og Per Kristian Sundnes i KS under starten av tariffoppgjøret tidligere denne måneden. Foto: Paal Svendsen

KS tilbyr 16 års ansiennitet for alle

I KS’ tilbud nr. 2 til Unio som kom i dag, går KS med på 16 års ansiennitet for alle grupper, men vil ikke lage et nytt lønnskapittel for høyt utdannete.

Publisert

 

En slik grense vil blant annet bety at barnehagelærere vil få økt maksimal ansiennitet fra 10 til 16 år.

– Det innføres ansiennitetstillegg ved 16-års ansiennitet i alle stillingsgrupper. Iverksetting skjer ved at berørte arbeidstakere får sentralt tillegg i form av at grunnlønn justeres opp til ny laveste utregnet årslønn på 16-årstrinnene, heter det i tilbudet fra KS.

Det er også kommet tilbud om prosent- og kronetillegg til lærere og adjunkter på 2 %. Se hele tilbud 2 fra KS her (pdf).

Unios krav om eget lønnskapittel for høyt utdannete, ser ikke ut til å ha blitt innfridd, ifølge tilbudet fra KS. Det presiseres at dette er tilbud og ikke endelig forhandlingsresultat.

Forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, kaller tilbudet fra KS for "omfattende".

- Vi går nå gjennom det punkt for punkt, men det gjenstår mye arbeid før vi kan komme i mål, sier Handal i en kommentar til Utdanning. 

Frist for partene til å bli enige om en forhandlingsløsninger er natt til 1. mai.

Powered by Labrador CMS