KrF sikrer opposisjonen flertall for minst én times fysisk aktivitet daglig i grunnskolen

Først måtte regjeringen kvittere ut en lærernorm den ikke ville ha. Nå kommer det krav om minst én times fysisk aktivitet i skolen hver dag.

KrF sikrer opposisjonspartiene flertall for et forslag som ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall.

Det er klart etter at helse- og omsorgskomiteen avga sin innstilling til representantforslaget som ble fremmet av Senterpartiet. Noen votering i salen er altså ennå ikke foretatt.

– Senterpartiet foreslo en time fysisk aktivitet i skolen allerede i 2003, og debatten har nå vart i nesten 15 år. Derfor er dette en stor dag i Stortinget i dag når vi nå endelig har samlet et flertall for forslaget, sier Sps Kjersti Toppe til NTB.

Regjeringspartiene ville ha en mykere formulering der det vises til et gjennomsnitt med én time med fysisk aktivitet daglig.

Powered by Labrador CMS