Barn har kontaktet Kripos om overgrep

Barn har for første gang kontaktet Kripos om seksuelle overgrep etter å ha sett kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes».

Kripos opplyser at informasjonen har kommet til politiet gjennom ulike kanaler, og at det i enkelte saker nå foretas tilrettelagte avhør. Kripos er også blitt kontaktet av voksne som forteller at de først nå klarer å snakke om overgrep de ble utsatt for som barn.

– Det er vanskelig å måle den fulle effekten av en slik kampanje, men vi er veldig glade for å ha nådd ut til så mange. Det viktigste er likevel de konkrete tilbakemeldingene vi får om at barn har tort å snakke som følge av kampanjen, sier pressesjef Ida Dahl Nilssen.

Kampanjens hovedmålgruppe var barn mellom 10 og 14 år, og målet har vært å få flere barn til å fortelle om overgrep og dermed bidra til at flere får hjelp til å stanse overgrep tidligere. Det er barn i denne aldersgruppen som i størst grad forteller om overgrep til en venn eller venninne, men uten at informasjonen går videre.

Kampanjen varte fra 28. august til 11. september og har i hovedsak foregått på sosiale medier. Enkelte av filmene på Facebook er sett av over 1 million brukere.

Kripos anslår at de gjennom annonser på Facebook og Instagram har nådd ut til over 285.000 gutter og jenter under 17 år. (©NTB)

Powered by Labrador CMS