Retten mener de tiltalte etter voldhendelsen ved Stovner videregående i Oslo i fjor høst handlet i nødverge.
Retten mener de tiltalte etter voldhendelsen ved Stovner videregående i Oslo i fjor høst handlet i nødverge.

Retten mener voldstiltalte i Stovner–saken handlet i nødverge

Fem personer som var tiltalt for vold og grove trusler på Stovner videregående skole i oktober 2019, er frifunnet fordi retten mener de handlet i nødverge. Påtalemyndigheten er overrasket.

Publisert Sist oppdatert

Aktor i saken, politiadvokat Fredrik Reinertsen hadde lagt ned påstand om fra ni måneders fengsel til ett og et halvt år for de tiltalte. Men retten frikjente de fem for tiltalepunktene som dreier seg kroppsskade, for å ha utøvd vold og grove trusler og for å ha planlagt hendelsen.

– I lys av at påtalemyndigheten har tatt ut tiltale og i tillegg påstått domfellelse mot samtlige av de tiltalte, er også påtalemyndigheten overasket over frifinnelsen. Frifinnelsen tas imidlertid til etterretning, sier Reinertsen.

To av de tiltalte vil få forkynt dommen 15. september. De tre andre tiltalte sitter i varetekt og vil få dommen forkynt så snart som mulig når den er avsagt, via politiet.

Påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til hvorvidt de vil anke dommen.

– Påtalemyndigheten vil bruke den tiden vi nå har til rådighet til å vurdere om vi skal innstille på en anke til lagmannsretten, sier Reinertsen.

Nødvergehandling

Det var i oktober 2019 at fem ungdommer møtte opp på Stovner videregående skole. Ifølge egen forklaring for å hente ut en elev som var blitt utsatt for en voldsepisode dagen før.

Etter at situasjonen eskalerte, ble en elev ved Stovner videregående skole sendt til legevakten med et kutt i hodet og måtte sy fire sting.

I sin påstand mente påtalemyndigheten at det måtte være skjerpende at hendelsen skjedde på en skole. Men dette er ikke kommentert i dommen.

Utover at retten skriver at hendelsen fant sted på Stovner videregående skole, har ikke retten kommentert denne omstendigheten ytterligere. At hendelsen fant sted på en videregående skole, ville nok fått betydning i straffeskjerpende retning dersom de hadde blitt domfelt. All den tid de ble frifunnet, har ikke dette fått betydning for dommeren, sier Fredrik Reinertsen.

– Retten finner det heller ikke bevist at en av de tiltalte hadde med seg et skytevåpen og at det ble avfyrt skudd, slik enkelte vitner mener å ha hørt?

– Retten fant det bevist at en av de tiltalte hadde med seg en pistoletterligning. Det har han erkjent straffeskyld for. Retten mener at trusselen med fremvisningen av pistoletterligningen på skolen var en straffri nødvergehandling. Dermed fant retten det ikke bevist at det ble løsnet skudd, slik enkelte vitner har forklart, sier Reinertsen.

Dømmes for flere forhold

Fire av de tiltalte er også dømt for andre forhold.

– Den av de tiltalte, som er dømt til den strengeste straffen, har fått en dom på ni måneder. Fem måneder er betinget og fire utbetinget. Hva er grunnen til det?

– Han er dømt for vitnepåvirkning og motarbeiding av aktør i rettsvesenet, oppbevaring av våpenetterligning på offentlig sted, grov ulovlig befatning med skytevåpen, oppbevaring av hasj og narkotikaheleri. Han erkjente ikke straffeskyld for vitnepåvirkning og motarbeiding av aktør i rettsvesenet, grov ulovlig befatning med skytevåpen og narkotikaheleri. Men han erkjente straffeskyld for oppbevaring av våpenetterligning på offentlig sted og oppbevaring av narkotika, sier Reinertsen.

En er dømt for trusler mot offentlig tjenestemann, salg av kokain og oppbevaring av kokain. Han erkjente ikke straffeskyld for trusler mot offentlig tjenestemann, men han erkjente straffeskyld for salg og oppbevaring av kokain.

En er dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og bruk av narkotika . Dette erkjente han straffeskyld for.

En er dømt for å ha brutt et oppholdsforbud på Mortensrud, noe han erkjente straffeskyld for.

Mobilopptak som bevis

En av skolens ansatte hevdet i sin vitneforklaring at de fem tiltalte kom til skolen i samlet flokk og at de hadde med seg brekkjern, hammer og en pistollignende gjenstand, noe retten ikke finner bevist.

– Retten finner ikke å kunne legge til grunn lærerens forklaring i lys av det øvrige og totale bevisbildet i saken, sier Reinertsen.

Retten skriver i sin begrunnelse for dommen at hammer og brekkjern kan ha blitt plukket opp på en byggeplass ved skolen, slik de tiltalte hevder.

Stovner mot Mortensrud

Eleven ved Stovner videregående skole, som fikk et kutt i hodet og måtte sy, var selv en aktiv deltaker både dagen før og under konflikten, ifølge dommen. Han har forklart at saken handler om «område mot område», i dette tilfellet en strid mellom stovnergutter og mortensrudgutter.

I dommen står det at «Fremvisningen av våpenetterlikningen ligger helt i grenseland for det straffbare for den tiltaltes del. Men sett hen til at ungdommene åpenbart befant seg i en nødvergesituasjon, og situasjonen var i ferd med å eskalere ytterligere, med ungdommer som gjorde seg klar til kamp med beltene sine, og at fornærmede i saken igjen utøvet vold, så kan ikke retten se at den tiltalte gikk lengre enn nødvendig.»

En av lærerne som vitnet har forklart at det var først etter at våpenet ble dratt frem at mortensrudguttene klarte å komme seg litt bort fra stovnerguttene. Deretter ble det talt til tre og stovnerguttene løp etter dem igjen.

Powered by Labrador CMS