Kommende barnehagelærere, barnevernspedagoger og grunnskolelærere føler seg ikke forberedt til å håndtere seksuelle overgrep og vold. Illustrasjonsfoto: Yarrantz, Free Images
Kommende barnehagelærere, barnevernspedagoger og grunnskolelærere føler seg ikke forberedt til å håndtere seksuelle overgrep og vold. Illustrasjonsfoto: Yarrantz, Free Images

Avdekking av overgrep skal inn i lærerutdanningen

Det blir fra og med august obligatorisk opplæring i å se etter tegn på vold og seksuelle overgrep i barnehage- og lærerutdanningen.

Publisert

 

Faglige veiledere fra Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) har gått inn i halvparten av skolene i Bergen og undervist elevene om temaer knyttet til vold i hjemmet og seksuelle overgrep.

Det har ført til at sju mulige tilfeller av vold eller seksuelle overgrep ble avdekket sist skoleår, skriver Bergens Tidende, ifølge NTB.

 

Ikke forberedt

– Det SMISO og Bergen kommune har gjort, er bra, og erfaringene er definitivt noe andre kommuner kan lære av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Opplæring i å se tegn på vold og seksuelle overgrep blir obligatorisk i barnehage- og lærerutdanningen.

Endringen i rammeplanen trer i kraft fra 1. august. Imidlertid er det ikke lagt opp noen mal for undervisning av elevene om temaene. Skolene og kommunene kan selv velge om de vil gjøre det selv, eller invitere noen inn til å undervise om tema.

En av grunnene til at utdanningen endres, er at en rapport som Redd Barna og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress la fram i vår, viste at kommende barnehagelærere, barnevernspedagoger og grunnskolelærere ikke føler seg forberedt til å håndtere seksuelle overgrep og vold.

 

– Bevisstgjøringen må starte i barnehagen

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har arrangert flere konferanser og fagdager der dette har stått i fokus. Leder Silje Marie Bentzen er svært positive til endringen i forskriftene.

– Det er svært varierende om og i hvor stor grad denne tematikken blir vektlagt i lærerutdanningene, og det må være en forutsetning at lærerstudenter som skal jobbe i framtidens barnehage og skole, får denne kompetansen, sier studentlederen til Utdanning.

I sitt høringssvar skrev Pedagogstudentene at de ser noen utfordringer ved å endre forskriftene. De mener konkretiseringen i forskriftene er for snever fordi barn og unge i vanskelige livssituasjoner er et stort og sammensatt felt.

Pedagogstudentene mener en sentral forutsetning for å forebygge seksuelle overgrep på barn og unge, er kunnskap om og naturliggjøring av kropp og seksualitet. Skal det oppnås, må man starte bevisstgjøringen allerede i barnehagen, heter det i høringssvaret som ble sendt til Kunnskapsdepartementet i november i fjor.

Powered by Labrador CMS