Foto: Kari Sutterud
Foto: Kari Sutterud

Forventer at flere barn vil trenge et tilbud etterhvert

De 18 ansatte i Vålandshaugen barnehage i Stavanger møtte som vanlig i barnehagen i dag. Det samme gjorde en håndfull barn av foreldre som må være i jobb.

Publisert Sist oppdatert

Foreldre som ivaretar samfunnskritiske funksjoner har fått lov til å levere barna sine i Vålandshaugen barnehage i Stavanger. Det var bare en håndfull barn som kom. I går ble det klart at alle skoler og barnehager her i landet stenger for å hindre voldsom spredning av koronaviruset.

Foreldre som jobber innen helse, brann, politi og forsvar er blant dem som har krav på barnepass. Disse får en bekreftelse fra arbeidsgiverne sine.

– Barn hvor begge foreldrene ivaretar samfunnskritiske funksjoner skal få et omsorgstilbud i barnehagen. I dag får de det her, men vi vet ikke helt hvordan det organiseres framover, sier avdelingsleder Kari Sutterud.

Forventer flere

Hun forventer at flere barn trenger pass etterhvert.

– Da foreldrene fikk nyheten om at alle barnehager skal stenges hentet de barna og mange tok med seg alle tingene og forberedte seg på å være borte i 14 dager. Enkelte av dem som må på jobb oppdager nok etterhvert at de har krav på et barnehagetilbud, sier avdelingsleder Kari Sutterud.

– Foreldre kan også få omdefinert stillingene sine og bli plassert i andre stillinger som ivaretar samfunnskritiske funksjoner på et senere tidspunkt, og dermed få behov for barnepass.

Sutterud sier mye fremdeles er uklart.

– Vi vet ikke hvor mange barn vi får eller hvor mange ansatte vi skal ha på jobb. Men vi forholder oss hele tiden til ordrene som kommer fra kommunen.

Vasker barnehagen

Voksentettheten i Vålandshaugen barnehage var høy fredag. For de ansatte som ikke var opptatt med barna gikk dagen med til rengjøring.

– I dag er alle på jobb, og bruker tida på å vaske ned barnehagen, sier Sutterud.

– Det er også aktuelt å bruke tiden på planlegging av opplegg for barna utover våren, evaluering og arbeide med ny årsplan, faglig oppdatering for alle ansatte osv. Vi har mye å ta tak i, forteller hun.

Mye fortsatt uklart

– Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner, opplyser Linda Sørfjord i kommunikasjonsavdelingen til Utdanningsdirektoratet.

Det er ikke klart hvor barna skal være, hvem som skal passe dem og hva innholdet i tilbudet skal være. Det er heller ikke klart hvor store skolebarn som får et tilbud.

– Vi jobber sammen med helsemyndighetene for å finne gode kriterier på hvordan vi skal løse dette, opplyser Sørfjord.

Barn med særlige omsorgsbehov skal også få et tilbud, men også her er det uklart hvem som skal gi dem det tilbudet.

Utdanningsdirektoratet opplyser at foreldre med disse yrkene har krav på barnepass:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene