Slik kan unge slippe smittekarantene

Fra neste uke kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene om de har vært nærkontakt med smittede, men bare dersom de testes to eller tre ganger.

Allerede tidligere i sommer kunngjorde Helsedirektoratet at dette unntaket ville bli innført. Tirsdag la de fram hva som kreves for å unngå karantene:

  • For barn over 12 år: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.
  • For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.
  • Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

– Forsvarlig erstatning

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener det er viktig å begrense bruken av karantene så mye som mulig for barn og unge slik at de kan gå i skole og barnehage som vanlig. Det anses som særlig viktig for barn og unge å minimere uforholdsmessig bruk av karantene, skriver direktoratet.

Ettersom stadig flere i befolkningen er vaksinert, er det nå forsvarlig å erstatte smittekarantene med testing i mange tilfeller, bekrefter assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Den nye ordningen trer i kraft fra mandag 16. august. Muligheten for å teste seg ut av karantene gjelder kun smitte blant nærkontakter, ikke innreisekarantene, understreker Helsedirektoratet.

Tre testalternativ

  • Hvordan testingen skal gjennomføres, er det kommunen som bestemmer. Helsedirektoratet skisserer tre alternativer:
  • Testing på kommunal teststasjon. Dette gir god kontroll med at folk møter opp, men kan medføre lang reisevei og være upraktisk for enkelte.
  • Selvtesting. Det er gode erfaringer med dette fra videregående og høyere utdanningsinstitusjoner. Helsedirektoratet mener det også er egnet for ungdomsskoleelever, mens yngre barn kan testes hjemme.
  • Testing i institusjon. Kommunen kan stille med personell på skolene. Elevene kan utføre selve prøvetakingen selv, men under oppsyn og veiledning. Analyse og avlesing av prøveresultat kan gjøres av helsepersonell eller andre som har fått opplæring.

Har tro på selvtesting

Både selvtesting og testing i institusjon er allerede prøvd ut blant ungdom med gode resultater, påpeker Helsedirektoratet.

– Det kan være ressurskrevende å komme i gang, men etter at en til to tester er gjennomført, er dette noe som kan skje uten stor ressursbruk, skriver direktoratet i sin anbefaling.

Selv om testing kan foregå på skolene, er det ikke lærere eller helsesykepleiere som skal gjennomføre det, understreker direktoratet. Men både skolehelsetjenesten og pedagogisk personell kan hjelpe til å tilrettelegge og planlegge, ifølge anbefalingen.

Også studenter og eldre i opplæring

Ordningen med testing for karantene bør også gjelde elever og studenter over 18 år, hvis kommunelegen beslutter det, mener Helsedirektoratet. Dersom testing ikke lar seg gjøre, må hele karanteneperioden gjennomføres.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som vurderer om det er nødvendig med karantene for dem som regnes som «tilsvarende nære kontakter». Det kan for eksempel være kjærester, elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn. Vurderingene vil ta hensyn til flere ting, som nærhet, alder, luftvolum og annet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS