Utdanningsdirektoratet håper foreldre ikke lar vær å sende barna på skolen. Foto:
Utdanningsdirektoratet håper foreldre ikke lar vær å sende barna på skolen. Foto:

Advarer foreldre som vil holde barna hjemme: – Mister rettigheter

Forbundet for hjemmeundervisning blir kontaktet av urolige foreldre. Men Utdanningsdirektoratet håper foreldre sender barna på skolen når den åpner igjen.

Publisert Sist oppdatert

o– Vi håper at foreldrene forstår at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller familien ikke er i en risikogruppe, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

27. april åpner skolene for elever på 1. til 4.trinn, men mange foreldre er nå bekymret for om det er trygt å sende barna tilbake. En undersøkelse utført av Kantar på oppdrag fra TV2 viste at 38 prosent av foreldrene svarer at de er engstelige for å la barna returnere til skoler og barnehager. Hos Norsk hjemmeundervisningsforbund blir de kontaktet av mange urolige foresatte.

– Det er mange som er redde for å sende barna sine tilbake på skolen så tidlig. Vi prøver å realitetsorientere dem og informere både om hvilke rettigheter de har, og også om hvilke plikter som følger med privat hjemmeundervisning, sier kommunikasjonsansvarlig i forbundet Hanna Hilt.

Utdanningsdirektoratet oppfordrer foreldrene til å følge de faglige rådene:

– For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen, sier Børnes.

Les også: Barneombudet: Savner en begrunnelse for at de eldste barna ikke får komme tilbake til skolen

Rett og plikt til opplæring

– Hovedregelen er at alle barn og unge som oppholder seg i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, sier Børnes.

Dersom foreldre ikke vil at barna skal gå på skolen, kan de melde fra til skolen om at de vil undervise dem hjemme. Barn skal da få opplæring, tilsvarende den de får i skolen.

– Hvis foreldrene velger hjemmeundervisning, er det viktig at de er klar over at barnet ikke lenger er en del av den offentlige grunnskoleopplæringen, og at de blir fratatt en del rettigheter etter opplæringsloven, advarer avdelingsdirektøren i Utdanningsdirektoratet.

Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning eller standpunktkarakterer.

Hos Norsk hjemmeundervisningsforbund gir de folk informasjon om reglene som gjelder.

– Vi ser er økende interesse, og vi har vært opptatt av å få ut korrekt informasjon om lovgivingen rundt privat hjemmeundervisning og den informasjonen har spredt seg eksplosivt. Nå begynner de fleste å ha fått med seg at det er opplæringsplikt, ikke skoleplikt, sier Hanna Hilt.

Fraværsreglement på barnetrinnet:

Utdanningsdirektoratet opplyser at reglene for fravær er de samme som ellers. Kommunen eller rektor kan gi en elev permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker.

– Privat hjemmeundervisning krever ikke godkjenning fra kommunen, men kommunen bør be foreldrene om en bekreftelse på at de har overtatt ansvaret for grunnskoleopplæringen, sier Børnes. Hun mener skolene ikke klarer å lage egne opplegg til eventuelle foreldre som lar vær å sende barna til skolen av frykt for smitte.

– Vi kan ikke forvente at skolene lager egne opplegg for elever som holdes hjemme av andre grunner. Dette vil bli for krevende, sier Børnes i direktoratet.

Dersom foreldrene ønsker å ta barna sine ut av skolen lengre enn dette, gjelder reglene om privat hjemmeundervisning.

Dokumentert fravær er fravær i henhold til permisjon gitt av skolen eller av helsemessige grunner

Udokumentert fravær er fravær som foreldrene ikke har meldt fra om eller som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for.

Powered by Labrador CMS