Ingen løsning for streikende elever i Tysfjord

Fem ungdomsskoleelever får fortsatt hjemmeundervisning fordi foreldrene mener det er feil å sende dem flere mil til en annen skole. Nå skal det føres tilsyn med undervisningen.

Publisert

Det er kommunen selv som skal føre tilsyn med undervisningen. Tilsynet skal avdekke om undervisningen er forsvarlig, og skal skje denne uka, ifølge NRK.

Under et kommunestyremøte i Tysfjord i går var saken tema, men det ble ingen løsning. Fokuset ble heller på en uttalelse fra Øyvind Johansen, leder av kommunedelsutvalget for Storjord og far til en av elevene.

 

– Dette oppfatter vi som en trussel

Til Avisa Nordland har Johansen sagt:

«Jeg håper vi får satt strek i denne saken på tirsdagens kommunestyremøte, noe som skulle vært gjort for tre-fire uker siden. Hvis ikke tror jeg det kan bli bra temperatur her på torsdag og fredag under tilsynet».

Denne uttalelsen oppfatter rådman Oddbjørn Nilsen som en trussel.

– Dette er svært alvorlig. Det oppfatter vi som en trussel, en trussel om at det skal bli veldig hett under tilsynsbesøkene, sa Nilsen under kommunestyremøtet. Samtidig delte han ut kopier av avisutklippet.

– Det står svart på hvitt her. Det er helt uakseptabelt å bruke trusler på den måten.

Johansen mener selv han har opptrådt ryddig i denne saken.

– At jeg da skal bli truet av rådmannen med rettsak for mitt engasjement, synes jeg er leit. Jeg tror vi kan finne en løsning på denne saken, men da må vi jobbe sammen.

 

– Fortsetter ut skoleåret om så

Lederen for kontrollutvalget i Tysfjord, Ann-Aashild Hansen, gir Johansen støtte.

– Vi har ytringsfrihet i Norge og jeg kan ikke lese noe i den artikkelen som fremstår som en trussel. Det jeg derimot kan anerkjenne som en trussel, er det kommunestyret gjør mot demokratiet i kommunen.

Bakgrunnen for konflikten er at kommunen vil sende fem ungdomsskoleelever til Drag, flere mil unna, for å gå på skole. Kommunen sier det er mangel på lærere, noe foreldrene mener er feil. Derfor holder de dem hjemme og har hyret inn privatlærere.

– Hvorfor sender dere ikke ungdommene til Drag?

– Det er langt og ungdommene har krav på fritid og et sosialt liv, og de har krav på å bli hørt, sier Johansen til Utdanning.

– Hvor lenge er det aktuelt å fortsette å gi dem hjemmeundervisning?

– Hele skoleåret om så. Men jeg håper vi får til en løsning som gjør at de kan fortsette å gå på skolen i lokalmiljøet, sier han.