Ap-politiker Anette Trettebergstuen sier barnehagelovverket ikke fungerer etter hensikten. Foto: Arbeiderpartiet.
Ap-politiker Anette Trettebergstuen sier barnehagelovverket ikke fungerer etter hensikten. Foto: Arbeiderpartiet.

«Det er selvsagt ikke greit at barnehagepenger brukes på en feriebolig»

Arbeiderpartiet og SV mener det er på høy tid med en endring av lovverket for å hindre at barnehagepenger går til andre ting enn barna i barnehagen.

Publisert

 

Barnehageloven §14a

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i første ledd.

 

Utdanning har avdekket at Ole Gunnar Solskjær og fotballagent Jim Solbakken har tjent flere millioner på en barnehageinvestering i Kristiansund kommune. Etter at de solgte seg ut, har nåværende eier av barnehagen kjøpt en leilighet i skisenteret i Oppdal til nærmere tre millioner kroner som finansieres gjennom barnehagepenger.

– Det er ikke Solskjær som er problemet, det er systemet som er problemet. Dette er bare enda en sak i en lang rekke av saker som viser at store summer tas ut av barnehagene våre og går til eiere av kommersielle selskap. Det mener jeg vi skal stoppe, sier SV-leder Audun Lysbakken.

 

Vil endre loven

Han sier de vil fremme forslag i Stortinget om et utbytteforbud på lik linje med det man har for private skoler.

– Men vi må også hindre mulighet for utbytte gjennom andre veier som urimelige lønninger, høye husleier og lignende. I Sverige har de nettopp lagt fram en stor utredning med et forslag til en modell som viser at det er mulig å hindre profitt på skattepenger til velferdstjenester, sier Lysbakken.

– Bør barnehager kunne ha firmaleiligheter som barnehagen i Kristiansund?

– Det er vanskelig for meg å gå inn en enkeltsak, men jeg forstår godt at det reises spørsmål ved dette lokalt. Det jeg er opptatt av er at alle pengene vi bevilger skal komme barna til gode, sier Lysbakken.

– Private utbyggere og drivere har vært sentrale for å få til en omfattende barnehageutbygging, og flere av dem har investert mye penger. Vil det ikke være urimelig om man nå plutselig skal endre rammebetingelsene for private barnehager gjennom lovendringer?

– Nei, for paragraf 14a om krav til bruk av offentlige tilskudd har vært klar hele veien. Barnehageeiere kan ikke forutsette at den paragrafen ikke har vært alvorlig ment, sier Lysbakken.

 

– Stadig nye eksempler

– Med forbehold om at opplysningene i artikkelen er korrekte: Det er selvsagt ikke greit at barnehagepenger brukes på en feriebolig som først og fremst brukes av barnehageeier, skriver Anette Trettebergstuen til Utdanning i en e-post.

Hun er familie- og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

– Mange private barnehager driver godt og bruker pengene på barna, men det er stadig nye eksempler på at barnehagepenger tas ut i utbytte eller forsvinner inn i kompliserte selskapsstrukturer som gjør det vanskelig å spore pengene. Eksemplene viser at lovverket ikke fungerer etter hensikten, skriver Trettebergstuen.

Hun peker på at de har bedt kunnskapsministeren om å definere hva som ligger i barnehagelovens «rimelig utbytte».

– Men vi har ikke fått noe godt svar på det.

 

Fylkesmannen kan kontrollere

I Stortinget har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen svart at det er kommunen som tilsynsmyndighet som har ansvar for å vurdere hva som ligger i begrepet «rimelig».

Røe Isaksen avslutter med følgende i sitt svar til Stortinget: «Dersom kommunene blir kjent med forhold som tyder på brudd på barnehagelovens regler om tilskudd, er det viktig at kommunen oppfyller sitt tilsynsansvar. Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å gi fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager. Det betyr at fylkesmannen blant annet kan kontrollere de private barnehagenes bruk av det kommunale tilskuddet.»

 

– Skal komme barna til gode

Anders Tyvand i Kristelig Folkeparti mener det bør vurderes et utbytteforbud slik det er i lovverket for private skoler.

– Barnehage og skole er ikke noe man bør starte med for å tjene seg rik. Offentlige midler til skole og barnehage skal komme barna og elevene til gode, sier Tyvand.

Stortingspolitiker for Venstre, Iselin Nybø, sier til Utdanning at det er føringer i barnehageloven som blant annet sier at barnehagen ikke kan ha urimelige høye kostnader som så overføres til eier eller selskap i samme konsern.

– I denne saken er det flere ting som høres rart ut, blant annet at husleiekostnadene har økt med 150 prosent på 5 år. Jeg mener også det kan være grunn til å stille spørsmål ved om en firmahytte «kommer barna i barnehagen til gode» slik loven krever, sier Nybø.

 Venstre mener dagens lovverk er tilstrekkelig regulering av sektoren.

– Gjennom barnehageloven har vi akseptert at eiere av barnehager kan ta utbytte, men at dette skal skje innenfor rimelighetens grenser. Det mener jeg er en fornuftig avgrensing. En detaljregulering av hvordan utbyttet skal kunne tas ut vil medføre større kontrollbyråkrati og lite fleksibilitet for barnehageeiere som i de fleste tilfeller driver både smått, idealistisk og innovativt, sier Nybø.

 

Denne saken ble oppdatert 24.11.16 med kommentar fra Venstre.

 

 Les hovedsaken:

 

Powered by Labrador CMS