– Barna og elevene står i fare for å bli den store taperen

KS, Utdanningsforbundet og opposisjonen på Stortinget er samstemte: Regjeringens to milliarder ekstra til kommunene vil ikke strekke til.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er bekymret. Det er veldig stor usikkerhet, men vi får signaler om at kommuner kutter i sine budsjetter. Og da virker det ikke som regjeringen har skapt den nødvendige tryggheten for kommunene, sier leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Jeg tror vi må se for oss kutt i kommunal sektor om det ikke skjer noe mer aktivt fra regjeringens side, mener Handal.

Tirsdag la regjeringen frem revidert statsbudsjett.

Totalt bevilges det 2,1 milliarder kroner mer til kommunesektoren. Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

Regjeringen anslår at kommunene vil tape 14,4 milliarder kroner på koronakrisen i år, men at de samtidig vil spare 9,1 milliarder på lavere lønns- og prisvekst. Dermed vil kommunene gå med vel 5 milliarder kroner i minus totalt. Regjeringen mener dette allerede er dekket inn – og vel så det – gjennom vedtatte krisetiltak på 6,5 milliarder kroner.

– Samlet sett innebærer det at kommunesektoren er kompensert ut over virkningene av virusutbruddet, slik bildet nå ser ut, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da han redegjorde for Stortinget.

KS har på sin side anslått kommunesektorens tap på grunn av koronakrisen til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i år.

– Ikke nok

– Jeg har forståelse for at det er stor usikkerhet. Differansen mellom KS og statens beregninger viser det tydelig. Og jeg synes det er positivt at regjeringen signaliserer at de ønsker å gi kommunesektoren bedre økonomiske rammer, men det er vanskelig å se for seg at de to milliardene er nok, sier Steffen Handal.

– Det er også store forskjeller i kommuneøkonomien rundt om i landet og man må nok skjele til det når man håndterer situasjonen fremover. I Utdanningsforbundet skal vi følge nøye med på hva som skjer der ute, og ha tett dialog med kommunene.

KS har uttalt at de ønsker politisk garanti om at alle tap blir dekket.

– Dessuten overdriver regjeringen den positive effekten redusert lønns- og prisvekst vil få for kommunenes handlingsrom, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS til NTB.

Les også: Tillitsvalgte frykter ytterligere kutt etter korona-krisen

Samstemt opposisjon

Blant opposisjonspartiene er det også frykt for at kommunene ikke kompenseres godt nok.

SVs Karin Andersen kalte det "en mørk dag for kommunene". Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum uttalte at regjeringens bevilgninger er langt unna det tapet kommunene selv sier de vil ha som en følge av korona.

– Dersom dette står seg vil det være de eldste og de yngste som sitter igjen med regningen fra regjeringen, det kan vi ikke akseptere, sa Vedum tirsdag.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.
Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg mener faren for dramatisk kutt til høsten har økt dramatisk.

– Barna og elevene står i fare for å bli den store taperen. Milliardene satt løst da Høyre skulle redde næringslivet, skoler og barnehager fortjener det samme, sier Tvedt Solberg.

– Regjeringen legger heller ikke opp til at private barnehager får kompensert for ekstrakostnader, noe som er særlig vanskelig for små og ideelle barnehager.

Savner tiltak for lærlingene

Arbeiderpartiet mener også regjeringen burde utvide kapasiteten i hele utdanningsystemet, slik at permitterte og arbeidsledige kan bygge kompetanse i nærheten av der de bor. Tvedt Solberg savner dessuten at det tas grep overfor lærlingene. Om lag 4.000 lærlinger er permittert eller svarer at de vil bli det.

– Lærlinger over hele landet trenger konkrete tiltak, ikke regjeringens tafatte vurderinger og utredninger. Mange står nå i fare for å ikke få fullført utdanningen sin, eller ikke få startet opp som lærling i høst.

Les også: Ber om egen korona-krisepakke for lærlingene

– Må ikke glemme de sårbare barna

Utdanningsforbundets leder minner om at i økonomiske nedgangstider og trang kommuneøkonomi stort sett rammer de aller svakeste.

– Det er for tidlig å si hva denne krisen vil føre til spesielt, men denne perioden har vist - med stor tydelighet, hvor viktig kommunale tjenester er for barn og unge i sårbare situasjoner, sier Steffen Handal.

– Hvis den omtenksomheten alle har vist overfor disse barna blir glemt i det kommuneøkonomi-diskusjonene starter, så vil det være tragisk.

Powered by Labrador CMS