Hold korona-lærerne borte fra skolen!

«Hvis ikke faglærerne på matte-kurset 2P skjerper seg, vil kongeriket stå overfor en krise i 2025.»

Publisert

Hvis ikke faglærerne på matte-kurset 2P skjerper seg, vil kongeriket stå overfor en krise i 2025. Da blir nemlig de lærerne uteksaminert, som har sluppet skriftlig eksamen på videregående i år. Det å slippe eksamen innebærer at standpunktkarakteren blir lagt til grunn Da vil mange svake studenter vil komme inn på lærerutdanningene. I matematikk er dette ikke bare en utfordring, det er et problem! Mange som ikke ville fått 4 til eksamen, slipper nå inn.

Forskjellen mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter varierer fra fag til fag. I norsk og engelsk er den ikke så stor, ca 0,35. Men på matematikkurset 2P, hvor det kreves 4 for å bli lærer, er skilnaden større: I fjor var den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i 3,6. Men 4658 elever, ca en firedel av elevene, kom opp til eksamen i faget, der gjennomsnittet bare ble 2,9. Differansen er altså omtrent dobbelt så stor som i andre fag.

Siden opptaksgrunnlaget skal være snittet av disse karakterene, vil søkerne i år slippe unna med et gjennomsnitt som er identisk med standpunktkarakteren på ca 3,6. Faretruende mange vil da få 4.

I denne situasjonen bør egentlig alle lærere i videregående se sitt ansvar: Dersom man er i tvil, må man gi den dårligste karakteren. Det skulle være tilstrekkelig for å korrigere skilnaden på ca 0,35. Men mattelærerne har et særlig ansvar. De bør la alle elever gå ned ett karaktertrinn. Det har den konsekvens at ingen får 6. Men det har den store fordel for fremtidens skole at de aller fleste av de elevene som kunne tenkes å få 3 til eksamen, holdes utenfor. Vi kan ikke ta sjansen på at et kull ikke tilfredsstiller 4-kravet, ved at noen sniker seg inn i ly av et virus.

Skolen er allerede i dyp krise – etter åtte år med SV og seks år med Høyre er PISA- skårene tilbake der de var, da vi alle, i regi av Høyrestatsråd Clemet, fikk PISA-sjokk. Det er etter dette helt klart at det ikke er politikerne som kan redde skolen. Ansvaret påhviler nå først og fremst mattelærerne i videregående. Som Trump kanskje ville sagt: Keep them out! Build a wall!

Powered by Labrador CMS